top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 176. diena

IZĀRSTĒT BEZ APRŪPES


Mums piemīt tendence bēgt no sāpīgas realitātes vai mēģināt mainīt to pēc iespējas ātrāk. Taču ārstēšana bez aprūpes padara mūs par valdītājiem, kontrolētājiem, manipulatoriem, neļaujot izveidoties īstai kopienai. Ārstēšana bez aprūpes padara mūs aizņemtus ar ātrām pārmaiņām, nepacietību un nevēlēšanos dalīt viens otra nastas. Tādējādi ārstēšana bieži var kļūt aizvainojoša tā vietā, lai tā būtu atbrīvojoša.


SVĒTIE RAKSTI

Nesiet cits cita nastas, tā jūs piepildīsit Kristus likumu.

(Pāvila vēstule galatiešiem 6:2)


LŪGŠANA

Tēvs, lai mani vārdi izskan pa visu zemes virsu. Lai manu dziļāko domu vēstījums top saprotams. Piepildi manu runu ar gudrību un izpratni tā, lai gan bagāts, gan nabags var to saprast. Kad es stāstu par Tevi, piepildi mani ar Savu dzīvību, lai tā pārplūdina katru manu izrunāto vārdu. Caur manu dziesmu atšķetini mīklas, kas gadiem bijušas neskaidras cilvēkiem. Ar manu mūziku atslēdz Savas mīlestības slēptos noslēpumus. 

Es lūdzu, lai tie, kas dzirdēs šos gudrības vārdus, vērtētu tos augstāk par bagātību. Jo mūžīgā dzīvība ir tik vērta, ka par to nav iespējams samaksāt nekādu izpirkuma maksu. Ne dārgumi, nedz ķēniņu bagātības nevar samaksāt grēka cenu. Tu esi uzskatījis mūsu glābšanu par pārāk vērtīgu, lai kāds virs zemes spētu par to samaksāt ar laicīgu bagātību. Ar prieka pilnu runu es stāstīšu pasaulei par to, ko Tu esi darījis, par to, kā Tava mīlestība samaksāja mūsu parādu un darīja mūs brīvus. Žēlsirdīgais Dievs, mēs būsim Tava līgava bez traipiem.


DIENAS UZDEVUMS

Šodien īpaši pārdomā, ko Jēzus ir tavā labā darījis. Viņš nomira par tevi pie krusta, uzņēmās visu tavu grēku nastu uz Sevi, izcieta tev paredzēto sodu un visu to darīja, jo mīlēja tevi, bez nosacījumiem, bez uzstādījumiem, atdeva pats Savu dzīvi un dzīvību, lai tu varētu dzīvot mūžīgi kopā ar savu mīļo Debesu Tēvu Dieva Valstībā.

Comments


bottom of page