top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 177. diena

ATZĪSTOT SAVU MIRSTĪGUMU


Rūpēties par vecāka gadagājuma cilvēkiem nozīmē, ka mēs atļaujam viņiem padarīt mūs nabagus, aicinot mūs atteikties no ilūzijas, ka mēs paši radījām savu dzīvi un ka nekas un neviens mums nevar to atņemt. Šī nabadzība, kas ir iekšēja atslāņošanās, var padarīt mūs brīvus uzņemt savā dzīvē padzīvojušu svešinieku un padarīt šo cilvēku par mūsu vistuvāko draugu.

Kad aprūpe mūs ir padarījusi nabagus, atraujot mūs no ilūzijas par nemirstību, mēs patiesi varam kļūt klātesoši veciem cilvēkiem. Tad mēs varam klausīties, ko viņi saka, neuztraucoties par to, kā mēs viņiem varam atbildēt. Mēs varam pievērst uzmanību tam, ko viņi piedāvā, neuztraucoties par to, ko mēs varam dot. Mēs varam redzēt, kādi viņi ir paši par sevi, nedomājot, kas mēs viņiem varam būt. Kad esam atbrīvojušies no neīstām nodarbēm un rūpēm, varam piedāvāt šo savu tukšo, atbrīvoto vietu svešiniekiem, vietu, kurā dalīties ne tikai ar maizi un vīnu, bet arī ar dzīvesstāstu.


SVĒTIE RAKSTI

Tiešām, mana dvēsele ir klusu savā svētcerē uz Dievu, no Viņa nāk man palīdzība!

Psalms 62:2


LŪGŠANA

Kungs, Tavā klātbūtnē ir viss, kas man vajadzīgs. Šeit, gaidīšanas klusumā, mana pacietība pieaug, un es iemācos Tev uzticēties tā, kā vēl nekad iepriekš. Nāc, satiec mani. Mana sirds alkst sastapties ar mūžības Valstību, kas mīt Tevī.

Diena šķiet gaišāka, kad es sajūtu Tavu tuvumu. Kaut arī grūtības vairojas, Tavos svētajos mājokļos es esmu drošībā. Tavā ieskaujošajā klātbūtnē mana dvēsele ir mierā un rūpes mani vairs nenomāc. Kaut arī bailes sacenšas par manu uzmanību, tām nav vietas manī, jo es esmu atradis spēku Tavas mīlestības dziļumos, ar kuru Tu tik laipni dalies.

Es netikšu to satricināts, kuru ļaunais nolūks ir nospiest mani pie zemes, novirzīt un atraut mani no šīs miera vietas. Mana ticība Tev ir nesatricināma, Tava godība ir mans sargs. Tu esi mans Glābējs, manas dzīvības spēks. Es klusumā Tevi gaidīšu, paliekot rāms un mierīgs, zinot, ka Tu nekad mani nepievilsi.


UZDEVUMS

Tev noteikti ir zināms kāds gados vecs cilvēks, kuram piezvanīt vai pie kura aizbraukt ciemos, lai vienkārši viņā klausītos un būtu ar viņu.

bottom of page