top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 18. diena

ĻAUJ DIEVAM BŪT PAR TAVA NAMA SAIMNIEKU


Mani arvien vairāk pārsteidz, cik ļoti mūsdienās cilvēki ir nomākti. Varētu padomāt, ka viņi cīnās, dzēšot vienu avāriju pēc otras. Nekad mierā, nekad vienatnē, nekad īsti brīvi, vienmēr aizņemti ar lietām, kas nevar pagaidīt. Šķiet, ka šajā izmisīgajā karuselī tiek pazaudēta saikne ar pašu dzīvi. Mums visiem ir pieredze justies aizņemtiem pat tad, kad nekas īpašs nenotiek. Jo vairāk nodarbināti esam un pārsātinātākas mūsu dzīves top, jo mazāk iespējas tajās saglabāt vietu tam, lai  Dievs varētu ļaut notikt dzīvē kaut kam patiesi jaunam.

Sirds disciplīna palīdz mums tajā Dievu ielaist un ļaut Viņam kļūt pazīstamam mūsu pašu būtības dziļākajos nostūros.


SVĒTIE RAKSTI

Tāpēc es jums saku: nebīstieties par savu dzīvību, ko jūs ēdīsiet, nedz arī par savu miesu, ar ko ģērbsieties! Vai dzīvība nav vairāk kā barība un miesa vairāk kā apģērbs? Skatieties debess putnos: ne tie sēj, ne tie pļauj, ne šķūņos krauj, un jūsu Debestēvs tos uztur. Vai jūs neesat daudz vairāk nekā viņi? Bet kas no jums var pie sava auguma pielikt vienu olekti? (Mt. 6:25–27)


LŪGŠANA

Kungs, savieno manu gribu ar Tavējo. Es nododu Tev savu garu, dvēseli un miesu un esmu atkarīgs no Tavas žēlastības. Ļauj man būt un pilnībā nodoties Tev, lai nekas nespēj no Tevis novērst manu sirdi. Nojauc visas barjeras, ko neapzināti esmu uzcēlis. Lai izplēn viss, kas ir pretrunā Tavam Svētajam Garam.

Es vēlos, lai Tava mīlestība ir  ass, ap kuru griežas mana dzīve. Kā kalpošanā, tā ikdienas pienākumos vadi mani Tevis pielūgsmes noskaņā. Es vēlos nepārtraukti apzināties Tevi – visā, ko es domāju un daru, no sākuma līdz galam. Neatkarīgi no tā, kas notiek ap mani, ļauj man būt mūžīgi saistītam ar Tavu klātbūtni.

Tevī man netrūkst ne nieka. Pat Tavs vārds vien pauž spēku un varenību. Tava klātbūtne ir miers, prieks un pilnīgas rūpes ikvienā situācijā. Es vēlos piedzīvot Tavas mīlestības pilnību, kalpot Tev ar garu un patiesi, ar neatlaidīgu nodošanos.

Lai viss, ko es daru, plūst no tīras un svētas uzticības pilnas sirds. Es nododu savu dzīvi Tev par tīkamu upuri.

 

DIENAS UZDEVUMS

Ieraksti savā kalendārā vienu stundu katru nedēļu, kad atļauj sev vienkārši būt – bez pienākumiem un bez pašpārmetumiem. Mēģini pavadīt šo stundu mierā un klusumā un uzmanīgi pavēro, ko saklausīsi sevī šajā laikā.  Pieraksti to!

Comments


bottom of page