top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 184. diena

IZVĒLE BŪT PATEICĪGAM


Pateicība… tas ir kaut kas vairāk kā “mans” vai “tavs” un apliecina, ka visa dzīve ir visīstākā dāvana. Agrāk es vienmēr domāju, ka pateicība ir kā spontāna atbilde uz saņemto dāvanu, bet tagad saprotu, ka pateicību var izdzīvot arī kā disciplīnu. Pateicības disciplīna ir nepārprotami centieni atzīt, ka viss, kas es esmu un kas man ir, ir man dots kā mīlestības dāvana - dāvana, par ko jāpateicas ar prieku.

Pateicība kā disciplīna ietver apzinātu izvēli. Es varu izvēlēties būt pateicīgs pat tad, ja manas emocijas un jūtas joprojām ir aizvainojuma un dusmu pārņemtas. Tas ir pārsteidzoši, cik daudzos gadījumos es varu izvēlēties pateicību sūdzēšanās vietā… Izvēle būt pateicīgam reti nav saistīta ar reālu piepūli. Bet katru reizi, kad to izdaru, nākamā izvēle ir nedaudz vieglāka, nedaudz brīvāka, nedaudz apzinīgāka... Igauņu sakāmvārds saka: “Tas, kurš nepateicas par mazumiņu, nepateiksies arī par lielām lietām.” Izvēle būt pateicīgam padara cilvēku pateicīgu, jo soli pa solim atklāj, ka viss ir žēlastība.


SVĒTIE RAKSTI

Priecājieties iekš tā Kunga vienmēr; es vēlreiz teikšu, priecājieties! Jūsu lēnība lai kļūst zināma visiem cilvēkiem; tas Kungs ir tuvu. Nezūdaities nemaz, bet jūsu lūgumi lai nāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību ikvienā pielūgšanā un lūgšanā. Un Dieva miers, kas ir augstāks par Visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū.

(Vēstule filipiešiem 4: 4-7)


LŪGŠANA

Mana dzīve, visa mana esība ir apslēpta Tavas klātbūtnes paradīzē. Lai kur es ietu, mani nemanāmi pārklāj Tavas aizsardzības spožums. Pat tad, kad esmu tālu projām no mājām, jūtos vājš un satriekts, Tu mani dzirdi. Mani saucieni uzrunā Tevi pašā sirdī, un Tu man atbildi ar tēva līdzjūtību un dziļumu. Tava stiprā roka mani tur, un Tu ved mani atpakaļ savā godībā, kur esmu drošībā. 

Es esmu Tevis mīlēts. Mani pārņem Tavas nebeidzamās un nezūdošās mīlestības spēks. Tu esi mani apveltījis ar dievišķā mantojuma dārgumiem un izturies pret mani tā, it kā es būtu no karaliskās ģimenes. Tu esi devis man pilnīgu un bagātīgu dzīvi.  Kaut es varētu ik dienu pavadīt Tavā žēlastībā un patiesībā un godāt Tavu vārdu. Es dzīvošu kopā ar Tevi mūžīgi.

Es dzeru no Tava Vārda avota, un šis avots mani stiprina. Lai mana slavēšana piepilda debesis, jo katru dienu es Tev pasniedzu savas mīlestības dāvanu. 


DIENAS UZDEVUMS

Atskaties uz pāris iepriekšējiem mēnešiem savā dzīvē un šodienas lūgšanā pateicies Dievam par katru mazāku vai lielāku notikumu, kas tevi iepriecinājis, iemācījis kaut ko jaunu, licis saprast kādas likumsakarības vai vienkārši piepildījis ar Dieva mīlestības dāvanu, ko vari dāvāt tālāk citiem.

Comments


bottom of page