top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 186. diena

DABA IR DĀVANA

Pēdējo desmitgažu laikā esam apjautuši, cik ļoti nozīmīgas ir mūsu attiecības ar dabu. Kamēr izturamies pret kokiem, upēm, kalniem, laukiem un okeāniem kā pret lietām, ar kurām varam manipulēt atbilstoši mūsu reālajām vai iedomātajām vajadzībām, daba paliek noslēgta un neatklāj mums savu patieso būtību. Kamēr attiecamies pret koku kā pret potenciālu krēslu, tas mums neko nevar pastāstīt par augšanu. Kamēr skatāmies uz upi kā vietu, kur izgāzt notekūdeņus, tā mums vairs neko nestāsta pat kustību. Kamēr attiecamies pret ziedu kā pret paraugu plastikāta dekorāciju izgatavošanai, tas zaudē savu spēju atklāt mums dzīves vienkāršo skaistumu. Kamēr primāri raugāmies uz dabu kā lietu, ko izmantot, tā kļūst noslēgta un necaurredzama, un šis stāvoklis manifestējas kā piesārņojums ap mums. Netīras upes, smoga pilnas debesis, kalnu raktuves un izzāģēti meži ir skumji atgādinājumi par mūsu un dabas kļūdainajām attiecībām. Tāpēc grūts un neatliekams uzdevums ir atzīt patiesību, ka daba nav īpašums, bet dāvana, ko saņemt ar apbrīnu un pateicību. Tikai tad, kad dziļi paklanīsimies upēm, okeāniem, kalniem un pakalniem, kas snieguši mums mājvietu, tikai tad daba spēs atvērties un atklāt savu patieso nozīmi.


SVĒTIE RAKSTI

Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi

1. Mozus 1:1


LŪGŠANA

Tēvs, Tu iedvesmo mani. Es slavēju Tevi ar visu savu būtni, ļaujot lūpām dziedāt pateicībā. Tavi vārdi, kas pauž skaidrību, arvien no jauna atgādina man, cik varens Tu esi.

Ar neskaitāmu zvaigžņu plejādēm Tu ienes gaismu visuma velvēs, un tāpat Tu izgaismo manu miesu ar Savu Garu. Tās pašas rokas, kas ir gana lielas, lai apskautu okeānus, ir pietiekami rūpīgas, lai ieskautu mani mīlestībā. Ar savu vārdu Tu radīji zemi, un viss, ko esi teicis, top piepildīts. Tu esi mūžam uzticams, mīlestībā nemainīgs Radītājs, kas uzlūko visu, ko esi radījis, un atzīst to par labu esam. Nekas tā neaizkustina Tavu sirdi kā mūsu lūgšanas. Pat visniecīgākie mūsu centieni piesaista Tavu uzmanību. Es jūtu, kā Tu uzlūko mani no debesīm, ietērpjot mani Savas klātbūtnes gaismā, laipnībā un žēlastībā. Neapstājies, Kungs!


UZDEVUMS

Paņem cimdus, maisiņu atkritumiem, dodies dabā un velti kaut pusstundu, lai sakoptu savu tuvāko apkārtni.

bottom of page