top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 194. diena

RADOŠAIS SAVTĪGUMA PRINCIPS


Mums, kas vēlamies radīt pārmaiņas, vispirms jāmācās ļaut, lai mūs maina tie, kuriem vēlamies palīdzēt. Tas, protams, ir ārkārtīgi grūti tiem, kuri pirmo reizi saskaras ar ciešanām. Viņi redz nabadzīgās mājas, izsalkušus cilvēkus, netīras ielas; viņi dzird cilvēkus raudam no sāpēm bez medicīniskās palīdzības, viņi sajūt nemazgātu ķermeņu smaku un ir satriekti no posta, kas ir visapkārt. Taču neviens no mums nevarēs patiesi dot, ja nebūs atklājis, ka tas, ko dodam, ir tikai sīkums, salīdzinot ar to, ko esam saņēmuši. Kad Jēzus saka: “Svētīgi, kas tagad ciešat izsalkumu, jo jūs tiksiet paēdināti. Svētīgi, kas tagad raudat, jo jūs smiesieties.” (Lūkas 6:21), mums jābūt spējīgiem saskatīt šo svētību. Kad Jēzus saka: “Patiesi es jums saku: ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši.” (Mateja 25:40), viņš vēršas pie mums ar tiešu aicinājumu ne tikai palīdzēt, bet arī atklāt Dieva skaistumu tajos, kuriem jāpalīdz. Kamēr mēs redzam tikai nepatīkamu nabadzību, mēs neesam tiesīgi dot. Tomēr, kad mēs atrodam cilvēkus, kuri patiesi ir nodevušies darbam graustos un geto rajonos un kuri jūt, ka viņu aicinājums ir tur kalpot, mēs redzam, ka viņi ir atklājuši Dieva skaistumu bērnu smaidos un cilvēku viesmīlībā; to lietotie izteicieni, viņu stāstītie stāsti, to atklātā gudrība un lietas, ar ko tie dalās - tur slēpjas tik daudz bagātības un skaistuma, tik daudz pieķeršanās un cilvēciskā siltuma, ka darbs, ko viņi dara, ir tikai neliels ieguvums, salīdzinot ar to, ko viņi jau ir saņēmuši.


SVĒTIE RAKSTI

Jo no Viņa pilnības mēs visi esam saņēmuši žēlastību pēc žēlastības.

Jāņa evaņģēlijs 1:16


LŪGŠANA

Paldies par to, kā Tu mani svētī. Tu priecājies mani pārsteigt ar jaukām lietām. Tu esi cerība, kas mani piepilda pat tad, ja viss šķiet drūms. Kad es koncentrējos uz Tevi, mani pārņem optimisms – mana glāze nav līdz pusei pilna, tā plūst pāri!

Mani sapņi piepildās, kad es tajos dalos ar Tevi. Tu mani vienmēr iedrošini un atgādini, ka viss ir iespējams, ja tas tiek darīts kopā ar Tevi. Esmu pārliecināts, ka mana nākotne ir piepildīta ar apsolījumiem. Mana dzīve ir Tavās rokās. Iespējas ir bezgalīgas!

Es koncentrējos uz garīgām lietām un vispirms meklēju Tevi, zinot, ka Tu parūpēsies par katru sīkumu. Es nenobīšos, kad nāks negaisa mākoņi; es pacelšos tiem pāri un raudzīšos ticības pilnām acīm. Tu esi man pieskāries, stiprinājis un devis gudrību un enerģiju darīt visu, kas ir manā sirdī. Tu mani nepārtraukti ved no godības uz godību. Jo vecāks es kļūstu, jo labāk es jūtos!


UZDEVUMS

Dalies ar tuvu draugu kādā savā sapnī vai mērķi, ko vēlies sasniegt, un aicini ar savu sapni dalīties arī draugu. Vienojieties ielikt jūsu abu sapņus savās lūgšanās!

bottom of page