top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 195. diena

DIEVA KLĀTBŪTNES ATJAUNOŠANA


Visas kristīgās darbības – vai tā būtu slimnieku apmeklēšana, izsalkušo pabarošana, kailo apģērbšana vai darbs taisnīgākas un miermīlīgākas sabiedrības labā – ir cilvēciskās solidaritātes izpausme, kas mums atklāta Dieva namā. Tie nav nemiera pilni cilvēciski centieni radīt labāku pasauli. Tā ir pārliecināta patiesības izpausme, ka Kristū nāve, ļaunums un iznīcība ir pārvarēta. Tas nav bailīgs mēģinājums atjaunot izjauktu kārtību. Tas ir priecīgs apgalvojums, ka Kristū visa kārtība jau ir atjaunota. Tie nav nervozi centieni savest kopā cilvēkus, kas nesaprotas, bet gan jau izveidojušās vienotības svētki. Tas nav aktīvisms. Aktīvists vēlas dziedināt, atjaunot, izpirkt un radīt no jauna, bet tie, kas darbojas Dieva namā, ar savu darbību norāda uz dziedinošo, atjaunojošo, atbrīvojošo un pārveidojošo Dieva klātbūtni.


SVĒTIE RAKSTI

Un es dzirdēju stipru balsi no troņa sakām: Lūk, Dieva mājoklis kopā ar cilvēkiem, un Viņš dzīvos starp tiem, un tie būs Viņa tauta, un pats Dievs pie viņiem būs viņu Dievs. Un Dievs noslaucīs katru asaru no viņu acīm, un nebūs vairs nāves, ne bēdu, ne vaidu, ne sāpju, jo bijušais pagājis. Un tas, kas sēdēja tronī, sacīja: Lūk, es visu daru jaunu. Un Viņš man sacīja: Raksti, jo šie vārdi ir vispatiesākie un pareizi. Un Viņš man sacīja: Ir noticis! Es esmu alfa un omega, sākums un gals. Es došu izslāpušajiem bez maksas no dzīvības ūdens avota.

Jāņa atklāsmes grāmata 21:3-7


LŪGŠANA

Tēvs, Tu mani iedvesmo. Mana būtība ir pārpildīta ar Tevis slavēšanu. Melodijas plūst no manām lūpām nemitīgi. Ar dzīvības vārdiem Tu ienes gaismu vistumšākajās vietās un atgādini man atkal un atkal, cik cēls Tu esi. Tu ienes gaismu galaktikās, kur zvaigžņu ir pārāk daudz, lai tās varētu saskaitīt, un apgaismo manu ķermeni ar Savu Garu. Tās pašas rokas, kas ir pietiekami lielas, lai aptvertu okeānus, ir pietiekami uzmanīgas, lai apskautu mani mīlestībā. Tu radīji zemi ar solījuma vārdiem, un katrs no tiem piepildīsies. Tu esi mūžīgi uzticīgs, nezūdošs mīlestībā; Galvenais Radītājs, kurš skatās uz visu, ko Viņš radījis, un pasludina to par labu. Tomēr nekas nepiesaista Tavu sirdi kā mēs. Pat mūsu mazākā slavēšana piesaista Tavu uzmanību. Es jūtu Tevi skatāmies uz mani no debesīm, apspīdot mani ar Savas klātbūtnes spožumu un uzsmaidot man ar laipnību un līdzjūtību. Kungs, nekad neapstājies, jo esmu Tavas mīlestības pārņemts.


UZDEVUMS

Iedomājies, ka tavā priekšā ir lādīte, kurā vari noglabāt kādas savas domas. Ko tu tur liktu, ko vēlētos noglabāt? Kamēr to apceri, dalies savās pārdomās ar Dievu un ļaujies Viņa pārveidojošajai klātbūtnei!

bottom of page