top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 196. diena

TU NEPIEDERI PASAULEI


Es domāju, ka miera veidošanai ir tik svarīgi, lai mēs būtu mājās; ka mēs zinām, kam mēs piederam. Jēzus to pasaka ļoti skaidri; Viņš saka: “Jūs nepiederat pasaulei, tāpat kā es nepiederu pasaulei. Tāpēc es jūs sūtu pasaulē, kā Mans Tēvs mani ir sūtījis pasaulē.” Jums jāizprot paradokss: ka mēs patiešām varam būt pasaulē, iesaistīti pasaulē un aktīvi iesaistīties pasaulē tieši tāpēc, ka mēs tai nepiederam, tieši tāpēc, ka tur nav mūsu mājas. Tieši tāpēc, ka mūsu mājas ir Dievs, mēs varam būt pasaulē un teikt dziedināšanas, konfrontācijas, uzaicinājuma un izaicinājuma vārdus.


SVĒTIE RAKSTI

Mēs pieminam Tavu žēlastību, ak, Dievs, Tavā svētajā namā, kā Tavs vārds, Dievs, tāpat arī Tava slava sniedzas līdz pasaules galiem. Tava labā roka ir svētības pilna.

Psalms 48:10-11


LŪGŠANA

Dievs, Tu nebeidz mani pārsteigt! Man likās, ka zinu tik daudz par Tevi, bet tad Tu mani iepazīstināji ar Savu svēto pilsētu. Ir tik daudz iemeslu, lai Tevi slavētu, un tagad esmu atklājis vairāk. Cik skaista ir Tava pilsēta! Cik majestātisks ir kalns, uz kura tā atrodas. Tu mīti tās augstākajos augstumos. Tie, kas dzīvo kopā ar Tevi, ir sveiki un veseli šajā aizsargātajā citadelē. Tava māja ir krāšņāka par vislielākajām pilīm. Šī dievišķā mājvieta ir gleznaina – karaļi un karalienes uz zemes būtu greizsirdīgi. Grūti noticēt, ka šeit es pavadīšu mūžību. Mūžīgi piepildīts/-a ar prieku, dzīvojot uzvaras dzīvi un svinot Tavu nebeidzamo mīlestību un labestību — tas ir gandrīz pārāk brīnišķīgi, lai tā būtu patiesība. Visi, kas šeit ieradīsies, nebeidzami dziedās un dejos, Tevi slavējot. Tā vietā, lai gaidītu, es dzīvošu debesu dzīvi uz zemes tieši tagad! Es priecāšos un slavēšu Tevi visā pasaulē. Lai ikviens uzzina, cik ļoti Tu mūs mīli un cik skaista ir šī vieta, ko esi sagatavojis tiem, kas Tevi mīl.


UZDEVUMS

Uzaicini pie sevis ciemos tuvus draugus, tuvākos cilvēkus no draudzes, ar kuriem esi pavadījis kopā laiku kādās aktivitātēs. Izbaudiet kopā prieku un labestību!

bottom of page