top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 197. diena

DIEVIŠĶĀ VĀJUMA IZVĒLE


Dievs izvēlējās ieiet cilvēces vēsturē, parādot sevi kā pilnīgi vāju. Šī dievišķā izvēle veido kristīgās ticības centru. Jēzū no Nācaretes mūsu vidū parādījās bezspēcīgais Dievs, lai atmaskotu varas ilūziju, atbruņotu tumsas princi, kurš valda pār pasauli, un vestu sašķelto cilvēci jaunā vienotībā. Dievs mums parāda dievišķo žēlastību caur pilnīgu un neierobežotu bezspēcību... Mums ir ļoti grūti – ja ne pat neiespējami – aptvert šo dievišķo žēlastību. Mēs turpinām lūgt “visvareno un spēcīgo Dievu”. Bet Viņā, kurš mums atklāj Dievu un saka: “Kad tu redzi mani, tu redzi Tēvu,” varas un spēka nav. Ja mēs patiesi vēlamies mīlēt Dievu, mums ir jāskatās uz vīru no Nācaretes, kura dzīve bija ietīta vājumā. Un šis vājums paver mums ceļu uz Dieva sirdi.


SVĒTIE RAKSTI

Lai tas Kungs piepilda visas tavas lūgšanas! Nu es zinu, ka tas Kungs palīdz Savam svaidītajam, viņu uzklausīdams no Savām svētajām debesīm, viņam palīdzēdams ar Savu stipro labo roku. Vieniem viņu spēks ir kara rati, citiem zirgi, bet mēs esam stipri ar tā Kunga, mūsu Dieva, vārdu.

Psalms 20:6-8


LŪGŠANA

Es izvēlos ticēt! Kungs, piepildi mani ar Savu pilnīgo mīlestību, kas aizdzen visas bailes. Atgādini man par Savu uzticību pagātnē un krāšņajā nākotnē, kas vēl tikai gaidāma. Māci man veidot manu pasauli ar Taviem uzticamajiem solījumiem un satvert katru Tavas patiesības domu. Nekas nevar mani nomākt, kad klausos Tevī. Es izvēlos ticību un liedzu bailēm vietu savā sirdī. Es izvēlos vispirms meklēt Tevi un paturēt Tevi savas uzmanības centrā. Tu esi labs. Tu esi uzticams; Tu esi pilnīgs. Tu esi viss, kas man vajadzīgs – atbilde uz katru jautājumu un katru pārbaudījumu. Dievs, Tevī ir viss, un Tu priecājies dalīties ar mani visā, kas Tev ir. Kad es eju caur uguni, Tu mani māci dejot liesmās. Tu man māci prieka skaņas, pasmaidot par maniem ienaidniekiem. Pat esot starp pretiniekiem, mans kauss ir pāri plūstošs. Ar paceltām rokām un priecīgu sirdi es izvēlos Tevi, un ar Tevi ir vairāk nekā pietiekami. Tu esi brīnumu Dievs, kas man apsola uzvaru!


UZDEVUMS

Izvēlies šodienu pavadīt krāšņi, nebaidoties būt vājš, bet ar priecīgu sirdi un stipru ticību!


bottom of page