top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 198. diena

DIEVS IR PILNĪGA MĪLESTĪBA


Mēs bieži lietojam vārdu Dievs. Šis vārds var norādīt uz kaut ko aizraujošu, bet tik pat labi arī šausmīgu; pievilcīgu, bet arī atbaidošu; vilinošu, kā arī bīstamu; visu aptverošu un arī bagātinošu. Tas ir kā saule. Bez saules nevar būt dzīvības, bet, ja mēs tai pienākam pārāk tuvu, esam apdeguši. Tomēr kristietis uzskata, ka Dievs ir nevis “kaut kas”, bet drīzāk persona, kas ir Mīlestība – pilnīga Mīlestība. Kristietis zina, ka ir iespējams uzsākt dialogu ar šo mīlošo Dievu un tādējādi darboties pie pasaules atjaunošanas. Tāpēc lūgšana ir vissvarīgākā darbība, uz kuru mēs esam spējīgi, jo, kad mēs lūdzam, mēs nekad neesam apmierināti ar tādu pasauli, kāda tā ir šeit un tagad, bet gan pastāvīgi cenšamies izprast jauno pasauli, kuras pirmos mirkļus jau esam redzējuši.


SVĒTIE RAKSTI

Mīlestībā nav baiļu, bet pilnīga mīlestība aizdzen bailes, jo bailes rada mokas; kas bīstas, tas nav pilnīgs mīlestībā.

Jāņa 1. vēstule 4:18


LŪGŠANA

Dievs, kad es redzu Tavus elpu aizraujošos brīnumus, es norimstu klusumā - Tava lielā spēka pārsteigts. Lai gan tautas var sadumpoties, Tu vienkārši pacel Savu balsi un neprāts rimstas. Pat kalni pārvietojas pēc Tavas pavēles. Tu esi Dievs, Kungs un Spēcīgais Eņģeļu Pulka Pavēlnieks, kas tiks cildināts visā pasaulē. Tāpēc man nekad nav jābaidās: Tu esi mana mājvieta un pajumte, kurā patverties. Ne trakojoša vētra, ne liesmojoša uguns - nekas mani nešķirs no Tavas mīlestības. Tu spēj mani pasargāt arī zemestrīces laikā un pat tad, ja kalni gāžas jūrā. Nekas nesagraus manu ticību. Līdz ar rītausmu visi sapratīs, ka Tu esi Dievs. Un virs Tevis nav neviena cita. Mēs ienirsim Tavās veldzējošajās upēs, kas vizuļo priekā un sajūsmā. Mēs peldēsim ūdeņos, kas plūst uz Tavu svēto namu. Tur mēs raudzīsimies uz to Vienīgo, kura varenība spēj radīt gan postu, gan atdzimšanu. Tur mēs būsim – paļāvīgi, Tavas mīlestības brīnumā.


UZDEVUMS

Rodi iespēju šodien apmeklēt dievkalpojumu un no sirds iegrimt lūgšanā - izjūtot Dieva pilnīgo mīlestību, kas aizdzen jebkādas bailes, vienlaikus ļaujot plūst domu strautam tik brīvi, ka tas ik mirkli tevi virza jaunas pasaules veidošanā.bottom of page