top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 2. diena

IEENKURO SEVI DIEVA MĪLESTĪBĀ


Kad Jēzus tika Jordānā kristīts, Viņš dzirdēja, ka balss no debesīm saka: “Šis ir mans mīļotais Dēls, uz ko man labs prāts.” (Mat. ev. 3:17) Šie vārdi atklāja Jēzus kā mīļotā patieso identitāti. Jēzus tiešām dzirdēja šo balsi, un visas Viņa domas, vārdi un darbi nāca no Viņa visdziļākās apzināšanās, ka Viņš ir Dieva bezgalīgi mīlēts. Jēzus dzīvoja savu dzīvi no iekšējās mīlestības vietas. Lai gan cilvēku atraidījums, greizsirdība, aizvainojumi un naids Viņu dziļi ievainoja, Viņš palika ieenkurots Tēva mīlestībā. Savas dzīves beigās Viņš sacīja saviem mācekļiem: “Redzi, nāk stunda, un tā jau ir klāt, kurā jūs tiksiet izklīdināti katrs savrup, un jūs mani atstāsiet vienu; bet es neesmu viens, jo ar mani ir Tēvs.” (Jāņa ev. 16:32)

Es zinu, ka vārdi, kuri tika sacīti Jēzum, kad viņš bija kristīts, ir vārdi, kuri tika sacīti arī man un visiem brāļiem un māsām Jēzū Kristū. Mans atraidījuma ievainojums un sevis nenovērtēšana apgrūtina patiesi dzirdēt šos vārdus un tiem nonākt manas sirds centrā. Bet, kad es šos vārdus pilnībā esmu pieņēmis, es kļūstu brīvs no apmātības apliecināt sevi pasaulei un spēju tajā dzīvot, tai nepiederot. Tad, kad es esmu pieņēmis patiesību, ka es esmu Dieva mīļotais bērns, mīlēts bez nosacījumiem, es varu tikt sūtīts pasaulē un runāt, un darboties tā, kā Jēzus to darīja. 


SVĒTIE RAKSTI

Tajās dienās Jēzus atnāca no Galilejas Nācaretes, un Jānis viņu kristīja Jardānā. Un tūlīt, no ūdens izkāpdams, viņš ieraudzīja debesis atveramies un Svēto Garu kā balodi uz sevi nolaižamies. Un balss atskanēja no debesīm: “Tu esi mans mīļotais Dēls, uz ko man labs prāts.” (Marka evaņģēlijs 1:9–11)


LŪGŠANA

Te ir tik daudz spēka, kas nāk, kad staigāju Tavā patiesībā. Paklausība Tavam Vārdam ir ceļš uz gudrību un šķīstību. Tas ir vienīgais ceļš, kā es varu iziet cauri dzīves labirintam. Tā ir gaisma, kura izgaismo manus soļus, un balss, kura runā skaļāk par manām bailēm. Tas ir mans mierinājums, tas skūpsta mani ar brīvību. Tas ir mans spēcīgākais ierocis – Tava Gara spēks uz manām lūpām. 

Nekad neļauj man novirzīties no Taviem baušļiem. Es tos ierakstīšu savā sirdī un domāšu par tiem, pat dodoties pie miera. Mierini mani un turi mani sev cieši klāt, lai es negrēkotu pret Tevi. Brīnišķīgais Dievs, es slavēju Tevi pāri visam. Māci man Tavu likumu spēku un atklāj man Tavu pravietojumu noslēpumus. Tavi vārdi ir mans lielākais dārgums, un sekošana tiem ir lielākais dzīves ieguvums. 


DIENAS UZDEVUMS

Padomā, kā Tu varētu iekārtot savu lūgšanas vietu. Kam šajā vietā ir jābūt, lai Tu tajā īpaši varētu apzināties Dzīvā Dieva klātbūtni. Varbūt Tu gribi izvēlēties kādu Kristus attēlu, ikonu vai skaistu sveci. Varbūt tā ir vieta pie loga, lai vari redzēt debesis. Tomēr svarīgākais par visu, lai lūgšanas brīdī Tu vari būt nošķirts no traucēkļiem, kuri Tavu lūgšanu var iztraucēt. 

コメント


bottom of page