top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 200. diena

VELTI DIEVAM VISAS SAVAS DOMAS


Lai gan par kontemplāciju un kontemplatīvo lūgšanu tiek rakstīts un runāts ne mazums, tomēr daudziem cilvēkiem joprojām ir iespaids, ka tā paredzēta tikai izredzētajiem, ka tā ir nesasniedzama un grūta parastiem cilvēkiem vienkāršos darbos ar ikdienišķām problēmām. Patiešām žēl, ka tā, jo kontemplatīvās lūgšanas disciplīna ir īpaši vērtīga tiem, kam prāts ir pārslogots ar tik daudzām lietām, ka tie cieš no sadrumstalotības. Ja atzīstam, ka ikviens kristietis ir aicināts visas savas domas dalīt ar Kungu, tad kontemplatīvā lūgšana var kļūt par īpašu disciplīnu tieši tiem, kas ir iesaistīti daudzās pasaulīgās lietās.


SVĒTIE RAKSTI

Jo Manas domas nav jūsu domas, un jūsu ceļi nav Mani ceļi," saka Tas Kungs. "Cik augstākas debesis ir pār zemi, tik augstāki ir Mani ceļi pār jūsu ceļiem un Manas domas pār jūsu domām.

Jesajas 55:8-9


LŪGŠANA

Kungs, es gribētu zināt, cik tuvu es drīkstu Tev tuvoties un cik daudz no Tavas godības spēju panest, pirms sadegu tūkstoš liesmās. Kas vēl man sagatavots un mani gaida? Es zinu, ka Tava mīlestība ir noņēmusi plīvuru starp mums. Esmu Tev līdzās, bet vēlos nākt vēl tuvāk ik dienas. Ar slavēšanas un pielūgsmes vārdiem un klusu dvēseli. Tu esi varens, mans prieka avot! Tu piepildi visas manas maņas ar Tavas mīlestības esību, un nekas cits vairs neļauj man novērsties no Tevis. No manas būtnes dziļumiem raisās mīlas melodijas kā instrumentam, kuru tikai Tu vari noskaņot. Kad ilgojos pēc Tevis, man jāatceras, ka Tu pirmais esi mani mīlējis un parādījis, cik tuvu man vari būt, jo Tu manī dzīvo.


UZDEVUMS

Ja nezini, kas ir kontemplācija – noskaidro to! Ja esi pazīstams ar kontemplatīvo lūgšanu, atrodi laiku, lai sakārtotu savas domas.

bottom of page