top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 202. diena

PASLUDINĀT DIEVA MĪLESTĪBU


Šķiet, jo tuvāk pietuvojamies pasaules nabadzīgākajiem un salauztajiem, jo vēlme runāt par Dievu bez aplinkiem pieaug, un mazāk gribas risināt ikdienas aktuālās problēmas. Henrijs Nouvens atzīst: “Tas nenozīmē, ka tās (problēmas) mani nesatrauc. Tomēr veids, kā pret tām attiecos, ir mainījies. Šobrīd ikdienā esmu cieši saistīts ar cilvēkiem, kuriem ir kāda atpalicība, arī ar tādiem, kam ir AIDS vai kas atrodas dziļās fizikās ciešanās, un kaut kādā veidā saskarsme ar šiem cilvēkiem aicina mani uz daudz ciešākām attiecībām ar Kungu. Šķiet, šie cilvēki vēlas, lai mazāk palīdzu viņiem praktiski, bet vairāk atklāju viņiem Dieva neapjaušamo un personīgo mīlestību uz katru no viņiem.


SVĒTIE RAKSTI

Cietēji un nabagi meklē ūdeni un neatrod, viņu mēle ir izslāpusi un iztvīkusi; Es, Tas Kungs, tos paklausīšu.

Jesajas 41:17

LŪGŠANA

Kungs, es klausos. Es jūtu, ka esi manā tuvumā, bet ilgojos sadzirdēt Tavu balsi. Māci man uzticēties Tev vairāk kā saviem plāniem. Pamāci, kā atdot Tev savas rūpes. Māci dzīvot šai dienā pateicībā par šīs dienas žēlastības dāvanu.

Es nododu Tev savu gribu. Piedod, ka esmu bijis nepacietīgs un nemiera pilns. Lai gan jūtos, it kā Tu slēptos no manis, es zinu, ka esi līdzās. Tu esi gatavs sniegt pilnīgu mieru manam prātam, kad noskaņoju to uz Tevi. Tavā sirdī ir apslēptas visas atbildes, kas man nepieciešamas. Viss, ko Tu no manis prasi – lai atdodu Tev savējo, un es izvēlos Tev paklausīt. Es ļaujos Tavas mīlestības straumei, nezinot, kur tā nes, bet pilnībā uzticoties Tev.

UZDEVUMS

Ierunā savā telefonā kādu Rakstu vietu, kas liecina par Dieva mīlestību, un aizsūti šo balss ierakstu trīs cilvēkiem, kas paši nespēj vai nevēlas lasīt Bībeli.

bottom of page