top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 203. diena

MĒS ESAM CERĪBAS CILVĒKI


Mūsdienu pasaule rosina meklēt tādu garīgumu, kas pret pēdējiem laikiem attiecas ļoti nopietni: ne tādu, kas ļauj norobežoties no pasaules vai akli neievērot tās vareno cīkstēšanos, bet garīgumu, kas ļauj dzīvot šai pasaulē, tai nepiederot. Garīgumu, kas ļauj piedzīvot pārdabisku prieku un mieru pat tad, kad ieskauj realitātes ļaunums, nāve un iznīcība. Ir vērts padomāt, vai atbrīvošanas garīgumu nebūtu nepieciešams padziļināt ar trimdas un nebrīves garīgumu, vai garīgumam, kas fokusējas uz nabadzības izskaušanu, nebūtu vajadzīgs dziļāks garīgums, kas palīdz cilvēkiem dzīvot savas dzīves pat tad, kad viņu nabadzība tikai pieaug, un vai garīgums, kas aicina būt par miera nesējiem, nav jāpadziļina ar garīgumu, kas ļauj būt uzticamiem arī brīžos, kad apkārt mirst bērni, deg nami un tuvojas civilizācijas bojāeja. Jālūdz, lai nekas no augstāk minētā nenotiktu un mums nebūtu jāpiedzīvo, tai pat laikā jālūdz, lai mēs nezaudējam ticību, kad “no zobena asmens tie kritīs, un kā gūstekņus tos aizvedīs pie tautu tautām (..) būs zīmes pie saules, mēness un zvaigznēm, tautas virs zemes būs neziņā, kur palikt, jo jūra kauks un celsies. Un cilvēkiem sirds pamirs izbailēs, gaidot lietas, kas nāks visā pasaulē: jo debesu stiprumi sakustēsies” (Lk 21:24-26)

Ir jālūdz, lai mūs neaizslauka pašu panika, ziņkāre un vēlme pēc sensācijām, un lai mēs vērīgi gaidām uz Viņu, kas reiz sacīs: “Nāciet jūs, mana Tēva svētītie, un iemantojiet valstību, kas jums sagatavota no pasaules radīšanas!“ (Mt 25: 34)


SVĒTIE RAKSTI

Un visas tautas tiks sapulcinātas Viņa priekšā; un Viņš tās atdalīs vienu no otras, kā gans atšķir avis no āžiem. Un Viņš novietos avis savā labajā, bet āžus kreisajā pusē.

Tad ķēniņš sacīs tiem, kas būs Viņa labajā pusē: Nāciet jūs, mana Tēva svētītie, un iemantojiet valstību, kas jums sagatavota no pasaules radīšanas!

(Mateja evaņģēlijs 25: 32-34)

LŪGŠANA

Kungs, viss, ko Tu dari, ir taisnīgs un svēts. Pat ja es vienmēr nesaprotu notiekošā jēgu, mana sirds ir pievērsta Tev. Tu zini, kas man visvairāk nepieciešams, Tu sagatavosi ceļu, un es mierpilni tam sekošu. Brīžos, kad mans prāts ņem virsroku pār sirdi un cīnās par tiesībām sūdzēties, es noliecos Tavas žēlastības troņa priekšā un nododu Tev savas domas. Lai arī kārdinājumi mani izaicina, es izvēlos Tevi slavēt, pateicoties par neskaitāmajām svētībām, ko esmu saņēmis. Tava mīlestība apklās visus neatbildētos jautājumus. Sapņi, kas šķita sagrauti, tiks atdzīvināti. Kad satveru Tavu spēku, mans gars tiek stiprināts. Kad mana sirds tiek pildīta ar pielūgsmi, tumsai vairs nav varas pār mani.

UZDEVUMS

Atgādini sev svētības, ko esi saņēmis no Dieva, lai šodienas rūpes un rītdienas raizes nekļūst par klupšanas akmeni.

bottom of page