top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 204. diena

DIEVS PALIEK AR MUMS


Nav zināms, vai mūsu civilizācija pastāvēs vēl simts gadu. Ņemot vērā kodoldraudus, bažas ir visai pamatotas. Tomēr būtiskākais nav jautājums, vai izdzīvosim, bet vai spēsim dzīvot cerībā. Un tā dzīvot ir pamats, jo Kungs ir apsolījis palikt mums līdzās visu laiku. Viņš ir visa dzīvā Dievs. Viņš ir uzvarējis ļaunumu un nāvi, un viņa mīlestība ir stiprāka par jebkuru bojāeju un iznīcību. Tāpēc jāizvairās no kārdinājuma krist izmisumā un jāpadziļina apjausma, ka Dievs ir klātesošs pat haosa vidū un ka Viņa klātbūtne ļauj mums dzīvot ar prieku un mieru pasaulē, kas pilna ar bēdām un konfliktiem.


SVĒTIE RAKSTI

Tad nu mums, ticībā taisnotiem, ir miers ar Dievu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu. Ar Viņa gādību mēs, kas ticam, esam iegājuši tai žēlastībā, kurā stāvam un teicam sevi laimīgus cerībā iemantot dievišķo godību.

Romiešiem 5:1-2


LŪGŠANA

Kungs, Tu esi tik labs! Kad biju salauzts, izmisis un iestidzis izmisuma tuksnesī, Tu biji tur. Tava gaisma spēja ielauzties pat vistumšākajā dzīves brīdī. Es ilgi salku pēc kā tāda, ko ēdiens nespēj apmierināt. Manu dvēseli mocīja slāpes, ko spēj remdināt tikai dzīvais ūdens. Un tad atnāci Tu. Tu nolaidi manā priekšā slēptās kāpnes uz debesīm un izgaismoji pasauli ar savu mīlestību. Tu sniedzi man apmierinājumu ar savu labumu un sāki dzīvot manī. Pat tagad Tava mīlestība mani nes uz savām rokām. Tava klātbūtne izgaismo katru dienu. Es pacelšu savas rokas, lai slavētu Tevi. Mana nepilnība tika apklāta ar Tavu pilnību. Es atbrīvošu apspiestos un apklusināšu ienaidniekus. Es izdziedāšu savu brīnumainās izglābšanas stāstu, lai visa pasaule to sadzird. Tava žēlastība paliek. Paldies, ka Tu apklusini visas dzīves vētras.


UZDEVUMS

Paņem baznīcas dziesmu grāmatu un atrodi sev tīkamu dziesmu par žēlastību. Kad tā tapusi? Vai spēj aptvert, ka to dziedājuši mūsu senči un tā palīdzējusi viņiem iziet cauri dzīves vētrām? Vai spēj noticēt, ka žēlastība tiks dāvāta arī nākamajām paaudzēm?

bottom of page