top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 205. diena

MĪLI DIEVU AR VISU SAVU SIRDI


Jēzus primārais uzdevums bija palikt paklausīgam sava Tēva gribai un dzīvot viņa nepārtrauktā klātbūtnē. Tikai pēc tam Viņam tika uzticēts veltīt sevi arī attiecībām ar cilvēkiem. Tieši tādu ceļu Jēzus piedāvā arī apustuļiem: “Ar to Mans Tēvs ir godā celts, ka jūs nesat daudz augļu un topat par Maniem mācekļiem. “ (Jņ 15:8). Iespējams, arī mums nemitīgi sev jāatgādina, ka pirmais bauslis ir mīlēt Dievu ar visu savu sirdi, dvēseli un prātu. Vai mēs tam patiesi ticam? Šķiet, ka vairāk dzīvojam, atdodot savu sirdi, dvēseli un prātu citiem cilvēkiem, un tikai pēc tam atceroties par Dievu. Labākajā gadījumā jūtam, ka uzmanību starp Dievu un savu tuvāko vajadzētu sadalīt līdzīgās daļās. Bet Jēzus aicinājums ir daudz radikālāks. Viņš pieprasa pilnīgu nodošanos Viņam un tikai Viņam. Viņš vēlas visu mūsu sirdi, prātu un dvēseli. Tieši šī beznosacījumu un bezierobežojumu mīlestība uz Dievu ir tā, kas aizved mūs līdz rūpēm par tuvāko. Rūpes par tuvākajiem nav aktivitāte, kas novērš mūs no Dieva un sacenšas par mūsu uzmanību. Tieši šī mūsu mīlestības uz Dievu izpausme atklāj mums Viņu kā visu cilvēku Kungu. Dievā mēs ieraugām savus tuvākos un apzināmies savu atbildību pret tiem. Varam pat teikt, ka tikai Dievā mūsu tuvākais kļūst par īsteni tuvu, tas nav tikai cilvēks, kas atņem mums mūsu laiku. Tikai Dievā un caur Dievu kļūst iespējama kalpošana.


SVĒTIE RAKSTI

Mīli Kungu, Savu Dievu, no visas savas sirds un no visas savas dvēseles, un ar visu savu spēku, un ar visu savu prātu.

(Lūkas evaņģēlijs 10:27)


LŪGŠANA

Kungs, Tava balss ir tik salda. Es esmu to dzirdējis, maigi skanot savā dvēslē, bet vēlos to saklausīt vēl skaidrāk. Es ilgojos pazīt Tavu balsi tik labi, lai nekad neapšaubītu Tavus vārdus. Brīžos, kad Tu čuksti man ausī un liec doties citā virzienā, es vēlos spēt ātri paklausīt. Es noliecos pie Tevis, runā ar mani! Vēl vairāk par skaņu es vēlos saldmi un spēku, bet vairāk par visu – būt savītam ar Tavu Svēto Garu. Dzīvojot vienotībā ar Tavi, es atklāšu savu patieso identitāti un piedzīvošu uzplaukumu it visā, ko daru. Es vēlos piedzīvot skaistumu vienotībā ar Tevi neatkarīgi no tā, vai Tu nāc kā spējš vējš vai esi līdzās klusumā. Es ticu, ka Tu atklāsi savu mīlestību man tai veidā, kas tieši man ir pats labākais.


UZDEVUMS

Palūkojies apkārt, vai kādam no taviem līdzcilvēkiem nav vajadzīga palīdzība tieši šodien: nopļaut zāli, izravēt dobi, salasīt ogas, pakāpties pēc liepu ziediem, sakopt kapavietu utt. Vai vari to izdarīt mīlestībā?

bottom of page