top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 207. diena

ATBRĪVOTIES NO BAILĒM


Aiz visiem mūsu centieniem un pūliņiem sasniegt panākumus daudzos no mums ir iesakņojies zems pašvērtējums. Tādējādi mūsu rīcība nāk no iekšējas nedrošības, nevis kā mūsu brīvības izpausme.

Taču, ja vēršam skatu uz Viņu, kurš saka “Nebīsties!”, mēs varam apgūt spēju atbrīvoties no savām bailēm. Tādējādi mācoties dzīvot, pastāvīgi neieņemot aizsardzības pozīciju. Tā mēs iegūstam spēju redzēt citu cilvēku ciešanas ar brīvu, bezbailīgu skatu, kas pauž patiesu līdzjūtību un būšanu ar sevi mierā.


SVĒTIE RAKSTI

"Nebīsties, jo Es tevi atpestīju; Es tevi saucu tavā vārdā, tu esi Mans!

Kad tu iesi caur ūdeņiem, Es būšu pie tevis, un caur straumēm, tās tevi nepārplūdinās; kad tu iesi caur uguni, tu nesadegsi, uguns liesmas tev nekaitēs!

Jo Es, Tas Kungs, tavs Dievs, Israēla Svētais, esmu tavs glābējs. Es atdodu Ēģipti par tavu atpirkšanas maksu, tāpat arī Etiopiju un Sabu Es dodu par tevi.

Tādēļ ka tu esi dārgs un vērtīgs Manās acīs, Es dodu zemes par tavu izpirkšanu un tautas atlīdzībai par tavu dvēseli.

Nebīsties, jo Es esmu ar tevi! No rīta puses Es atvedīšu atpakaļ tavus tautas brāļus un no vakariem sapulcināšu tavus piederīgos.

Es sacīšu ziemeļiem: atsvabiniet tos! Un dienvidiem Es teikšu: neaizturiet tos! Atvediet Manus dēlus no tālienes un Manas meitas no zemes galiem,

visus, kas nosaukti Manā Vārdā un ko Es esmu radījis Sev par godu, visus, ko Es esmu veidojis un uzturējis!"

Jesajas grāmata 43:1-7


LŪGŠANA

Mīļais Kungs, paldies par šo brīnišķīgo dzīvi, kuru Tu man esi devis. Kaut arī tā ir pilna ar priecīgiem un arī bēdīgākiem brīžiem, Tu māci man prieku būt mierā. Es spēju novērtēt katru dienu, apzinoties, ka mēs to izdzīvojam kopā. Manu dvēseli piepilda miers ikreiz, kad atceros, cik Tu esi labs un mīlošs.

Es pateicos par visām svētībām savā dzīvē - gan lielajām, gan mazajām. Viss, ko Tu man esi labu devis, ir bijis perfekti veidots un radīts tieši man. Kaut es nekad nesāktu uztvert Tavas maigās rūpes par mani kā kaut ko pašsaprotamu! Palīdzi man nekad nezūdīties par to, kā man nav, jo tas, ko Tu man esi devis, ir tik daudz. Man vienmēr ir par ko pateikties.

Es vēlos dzīvot vienkāršībā un mierā, netiecoties visu laiku pēc kaut kā vairāk. Māci man atpūsties un baudīt tās daudzās skaistās lietas, kas ir ap mani - vasaras krāšņos saulrietus, rudens lapu krāsas, ziemas sniegpārslu dejas un pavasara smaržas. Uzskaņo manas ausis, lai ar baudu pamanu bērnu smieklu skaņas vai savu mīļo balsis.

Šādu Tu iecerēji dzīvi - būt mierā ar to, kas tajā ir, un baudīt Tevi ik dienas.


UZDEVUMS

Izsaki šodien patiesu komplimentu kādam cilvēkam, apzinoties, ka tāpat kā Tu ikviens kaut kādā mērā cieš no zema pašvērtējuma un, esot mīloši un patiesi kādam līdzās, Tu ļauj piedzīvot Dieva mieru šim cilvēkam. Lūdz pirms tam Dievu, lūdzot viņam uzrādīt, kuru cilvēku tieši uzrunāt.

bottom of page