top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 208. diena


DALĪTIES SAVĀ VĀJUMĀ


Pēdējo gadu laikā arvien vairāk es esmu aptvēris, ka patiesa dziedināšana lielākoties notiek, daloties savā vājumā. Taču bieži vien mēs tik ļoti baidāmies no sava vājuma, ka par katru cenu cenšamies to noslēpt. Tādējādi padarām to noslēgtu ne tikai citiem, bet arī paši sev. Sanāk, ka mēs dzīvojam dubultu dzīvi. Vienu dzīvi, kuru rādšm uz āru - citiem, pasaulei un arī Dievam, un otru dzīvi, kuru slēpjam, jo tajā jūtamies nedroši, ar šaubām, apjukumā, trauksmē un pilnībā zaudējuši kontroli. Šis dalījums starp divām dzīvēm rada mums daudz ciešanu.

Ja vēlamies piedzīvot patiesu brīvību, mums ir jāpārvar šī aiza starp divām dzīvēm, nebaidoties atklāt savu ievainojamību uz āru.

Savā dzīvē atklāju, ka īsta draudzība un kopiena man kļuva iespējama tikai tik daudz, cik es spēju dalīties savā vājumā ar citiem. Turklāt bieži sapratu, ka, daloties ar citiem savā vājumā, mana cilvēciskā sabrukuma un ievainojamības patiesie dziļumi un vājums, un grēcīgums sāka pats sevi man atklāt nevis kā izmisuma avots, bet kā cerības iesākums.

Kamēr vien cenšos sevi vai citus pārliecināt par savu neievainojamību, es visu savu enerģiju iztērēju, lai būvētu savu neīsto ārieni. Bet, kolīdz esmu gatavs patiesi atzīt savu visdziļāko atkarību no citiem un Dieva, es sastopos pats ar savu īsto “es” un varu piedzīvot patiesu draudzību kopienā.


SVĒTIE RAKSTI

Vai tu to nezini, vai tu to neesi dzirdējis? Mūžīgais Dievs ir Tas Kungs, kas radījis zemes galus. Viņš nepiekūst un nenogurst, Viņa gudrība ir neaptverama.

Viņš nogurušajiem dod spēku un vairo stiprumu nespēcīgajiem.

Jaunekļi piekūst un pagurst, un jauni vīri sabrūk,

bet, kas paļaujas uz To Kungu, tie dabū jaunu spēku, tā ka viņiem aug jaunas spārnu vēdas kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst.

Jesajas grāmata 40:28-31


LŪGŠANA

Nekas nekavēs man Tevi slavēt! Nav tādu problēmu, kuras Tu nevarētu atrisināt, un tādu attiecību, kuras Tu nevarētu dziedināt.

Es lūdzu Tevi ienākt manā dzīvē un dziedināt manu sašķeltību starp divām dzīvēm - ārējo un īsto.

Neskatoties uz acīmredzamiem sarežģījumiem, ar kuriem sastopos, zinu, ka Tu esi ar mani. Tavs spēks un vara ir pāri visām robežām. Tava uzvara - garantēta.

Tas pats spēks, kas augšāmcēla Jēzu no nāves, dzīvo manī. Nekas nestāsies ceļā, ja vien ticēšu. Pat tad, ja kādi milzu spēki iebrūk manā Apsolītajā Zemē, slavēšana ir tas ierocis, kas pieveiks vislielāko pretinieku. Kāda laime saukt slavu Tev un redzēt, kā pretošanās sienas sabrūk.

Tas man liek justies patiesi dzīvam!

Tu māci mani stipri stāvēt uz zemes, kamēr ar slavas saucieniem Tev apklusinu visus ienaidniekus un Tu ļauj man būt īstam, nesašķeltam, dzīvam.

Tu pārpludini mani ar neaptveramu prieku, kad izstiepju savas rokas, saucot pateicību.

Šī ir ticība, kas pārvar visu! Slava Tev!


UZDEVUMS

Meklē iespēju šodien palūgt kādam palīdzību vai padomu. Lūdz un ļauj, lai Dievs lieto citus cilvēkus pie Tavas dzīves.


bottom of page