top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 21. diena

GARĪGĀ LASĪŠANA


Garīga lasīšana nav tikai lasīšana par garīgiem cilvēkiem vai garīgiem jautājumiem. Tā nozīmē arī lasīšanu garā, tas ir, garīgā veidā. Lasīt garīgā veidā nozīmē lasīt ar vēlēšanos ļaut Dievam mums tuvoties. Garīgas lasīšanas mērķis nav zināšanas vai informācijas gūšana, bet ļaušanās Dieva Garam mūs vadīt. Lai cik dīvaini tas izklausītos, bet garīga lasīšana nozīmē ļaušanos Dievam nolasīt mūs. Garīga lasīšana ir lasīšana ar iekšēju vērību pret Dieva Gara darbību mūsu ārējā un iekšējā dzīvē. Esot vērīgi, mēs sniedzam Dievam iespēju nolasīt mūs un izskaidrot mums, kas mēs patiesībā esam.


SVĒTIE RAKSTI

Jo, kā lietus un sniegs nāk no debesīm un turp neatgriežas, pirms tas nav veldzējis zemi, to apaugļojis un tērpis zaļumā, ka tā dod sēklu sējējam un maizi ēdējam, tāpat tas ir ar Manu vārdu, kas iziet no Manas mutes. Tas neatgriezīsies pie Manis tukšā, bet tam jāizdara tas, ko Es vēlos, un jāizpilda savs uzdevums, kādēļ Es to sūtīju. (Jes. 55:10–11)


LŪGŠANA

Kungs, palīdzi man atcerēties, par ko Tu mani esi radījis. Neļauj man nekad šaubīties vai aizmirst savu patieso identitāti. Es esmu Tavs bērns – krāšņs meistardarbs ar cildenu mērķi. Tu priecājies par mani. Tu mani mīli. Es nekad neesmu vientuļš, jo Tu esi ar mani. Tu esi piepildījis mani ar savu Garu, un es esmu skaidrības un goda trauks. Šeit uz zemes es esmu Tavas mīlestības turpinājums un staigāju žēlastībā. Es staroju Tavas godības gaismā, kas jāredz visai pasaulei. Esmu tik brīnišķīgs, cik Tu mani tādu esi radījis.

Es neļaušu pasaulei noteikt, ko domāju par sevi un kam ticu. Tu jau esi iedevis man visu, kas nepieciešams laimīgai un veiksmīgai dzīvei. Es esmu ietērpts labvēlībā un svētīts ar gudrību. Es esmu tā vērts, lai pret mani izturētos ar cieņu un respektu, un arī pats izturēšos pret citiem cieņpilni. Tu esi svētījis mani ar pilnību – es esmu Tava tēla atspulgs.


DIENAS UZDEVUMS

Izej pastaigā un mēģini saskatīt un pārdomāt, kur apkārtējā pasaulē un savā dzīvē saskati Dieva radības godību.

Comentarios


bottom of page