top of page
  • gertrudes draudze

"Mīlestības ceļā" - 215. diena

ĻAUJ DIEVAM TEVI MĪLĒT TĀ, KĀ DIEVS TO VĒLAS


Es zinu, ka patiess prieks rodas, ļaujot Dievam mani mīlēt tā, kā Dievs to vēlas, neatkarīgi no tā, vai tas notiek caur slimību vai veselību, neizdošanos vai veiksmi, nabadzību vai labklājību, atraidījumu vai uzslavu. Man ir grūti pateikt: “Kungs, es ar pateicību pieņemšu visu, kas Tevi priecē. Lai notiek Tavs prāts.” Bet es zinu, ka tad, kad patiesi ticu, ka mans Tēvs ir patiesa mīlestība, tad tas kļūst arvien vairāk iespējams - pateikt šos vārdus no visas sirds.


Šarls de Fuko (Charles de Foucaould) reiz uzrakstīja nodošanās lūgšanu, kas skaisti atspoguļo garīgo attieksmi, kādu es vēlētos.


Tēvs, es nododu sevi Tavās rokās,

dari ar mani, ko vēlies.

Lai kas tas būtu, es Tev par to pateicos;

Esmu gatavs visam, es pieņemu visu.

Lai tikai Tavs prāts notiek manī un visā Tavā radībā.

Es vēlos tikai to, mans Kungs.

Tavās rokās es nododu savu dvēseli;

Es Tev to sniedzu ar mīlestību no visas sirds,

jo es mīlu Tevi, Kungs, un tāpēc nododu sevi

pilnībā Tavās rokās, neko sev nepaturot

un uzticoties pilnībā, jo Tu esi mans Tēvs.


Šķiet labi šo lūgšanu lūgt bieži. Tie ir svēta cilvēka vārdi, un tie parāda ceļu, pa kuru man jāiet. Es saprotu, ka es nekad nevarēšu šo lūgšanu piepildīt tikai ar saviem spēkiem. Bet man dotais Jēzus Gars var man palīdzēt to lūgt un augt līdz tās piepildījumam. Es zinu, ka mans iekšējais miers ir atkarīgs no manas vēlmes padarīt šo lūgšanu par savu.SVĒTIE RAKSTI

Es meklēju to Kungu, un Viņš man atbildēja; Viņš mani izglāba no visām manām izbailēm. Uzlūkojiet Viņu un tuvojieties Viņam priecīgi, tad jūs starosit, un jūsu sejas nepazīs pazemojuma. Kas bija postā grimis, sauca, un tas Kungs viņu uzklausīja un izrāva viņu no visām viņa bēdām. Tā Kunga eņģelis apmetas ap tiem, kas Viņu bīstas, un tos izglābj. Baudiet un redziet, cik tas Kungs ir labs. Svētīgs tas cilvēks, kas pie Viņa tveras un uz Viņu paļaujas!

Psalms 34:5-9


LŪGŠANA

Tēvs, es domāju, vai visi redz manu seju mirdzam priekā. Vai tie jau noguruši, atkal un atkal klausoties, cik ļoti Tu mani esi svētījis. Ja esmu lepns, tad tikai Tevis paveiktā dēļ; tikai lai Tu kļūtu slavens. Es nespēju klusēt! Es vēlos pateikt ikvienam, cik laipns Tu esi, lai tie to varētu pieredzēt paši.

Kungs, es lūdzu, lai tie, kuri mani dzird, mani uzklausa. Patiesi uzklausa. Es vēlos, lai viņi zina, ka tad, kad mēs pievienojam savas dzīves Tavai, mūsu dzīvēs ienāk prieks. Es vēlos, lai viņi pasakās par skaistumu, kas piepilda katru dienu. Lai viņi zina, ka tad, kad tie vēršas pie Tevis un vēlas pie Tevis paslēpties, Tu tos nekad neatraidīsi. Pat eņģeļi nolaižas, lai uzklausītu viņu lūgšanas.

Kad es padzeros no Tava prieka un ļaujos Tavai labestībai, es domāju par tiem, kuri vēl nav piedzīvojuši Tavu līksmo žēlastību. Es vēlos skaļi teikt: “Nāciet pie Viņa, kurš jums aizrautīgi seko, un pielūdziet viņu ar bijību un apbrīnu! Atklājiet dzīvesprieku kopā ar Viņu!”


UZDEVUMS

Lūdz Šarla de Fuko nodošanās lūgšanu no visas sirds, cik bieži to izjūti par vajadzīgu, un, Jēzus Gara pavadīts, padari to par savu, tiecoties sasniegt savu iekšējo mieru!


bottom of page