top of page
  • gertrudes draudze

"Mīlestības ceļā" - 217. diena

ZINĀT, KAS PATIESĪBĀ NOTIEK


Apcerīgais ir kāds, kurš redz lietas tādas, kādas tās patiesībā ir, kurš redz patiesās kopsakarības. Kurš zina, “kas patiesībā notiek”, kā mēdza teikt [amerikāņu mūks] Tomass Mertons. Lai sasniegtu šādu redzējumu, ir nepieciešama garīga disciplīna. [Kristiešu mūks] Evagrius Ponticus šo disciplīnu sauca “praktikos” - noņemt acu aizsegus, kas neļauj mums skaidri redzēt. Mertons, kurš labi pārzināja Evagrius darbus, pauda tādu pašu ideju. Viņš stāstīja Ģetzemani abatijas mūkiem, ka apcerīga dzīve ir tāda, kurā mēs pastāvīgi virzāmies no necaurredzamības uz caurspīdīgumu; no vietas, kur viss ir tumšs, necaurejams un slēgts, uz vietu, kur viss tas pats ir caurspīdīgs, atvērts un ļauj saskatīt visam tālu pāri.


SVĒTIE RAKSTI

Gaisma atspīd taisnajam, un prieks atmirdz tiem, kas sirdī skaidri. Priecājieties jūs, taisnie, par to Kungu un teiciet Viņa svēto vārdu!

Psalms 97:11-12


LŪGŠANA

Ir tik daudz reižu, kad es nevaru darīt neko citu, kā vien nokrist ceļos Tavā priekšā — emociju pārņemts, vārdiem trūkstot. Es Tevi tik bieži saucu par Tēvu, un tāds arī Tu man patiesībā esi. Bet tad mani pārsteidz apziņa, ka Tu, ko es saucu par Tēvu, esi arī Jahve, Tas Kungs, kurš valda pār visiem; un tad viss, ko es vēlos, ir pielūgt Tevi.

Kad lūkojos uz Tavu seju, manas kājas paliek tik vājas, ka tikko spēj mani noturēt. Pazīt Tevi kā Dievu, kura acis mirdz kvēlojošā godības ugunī, ir daudz savādāk nekā pazīt Tevi kā Tēvu un Draugu. Gaismas sēklas, kuras Tu manī esi iesējis, šķiet eksplodējam manā dvēselē – es nespēju darīt neko vairāk, kā tikai nodot sevi visu Tev.

Šīs dzīves rūpes, bailes un traucēkļi pazūd šajā neierobežotās dedzības vietā. Šī ir brīvības vieta, kur važas tiek pārrautas un es varu lidot kopā ar Tevi.UZDEVUMS

Tiecies uz sarunu ar mācītāju, lai kopīgā diskusijā un apcerē labāk saprastu, kā neiet ticības ceļu vienam un saprast, ko Dievs tev vēlas pateikt caur notikumiem, tekstiem, dziesmām, filmām, grāmatām, ļaujot tev skaidrāk redzēt patiesās kopsakarības.


bottom of page