top of page
  • gertrudes draudze

"Mīlestības ceļā" - 218. diena

BŪT IR SVARĪGĀK NEKĀ DARĪT


Man ir aizdomas, ka mēs pārāk bieži esam zaudējuši saikni ar savas eksistences avotu un esam kļuvuši svešinieki savā mājā. Mēs mēdzam skriet apkārt, cenšoties atrisināt pasaules problēmas, vienlaikus satraukti izvairoties no konfrontācijas ar realitāti, kurā slēpjas mūsu problēmu dziļākās saknes: mūsos pašos. Daudzējādā ziņā mēs esam kā aizņemts vadītājs, kurš pieiet pie vērtīga zieda un saka: “Ko tu, Dieva dēļ, te dari? Vai tu nevari ar kaut ko nodarboties?” Bet tad viņu pārsteidz zieda atbilde: “Piedod, bet es šeit esmu tikai tāpēc, lai būtu skaista.”

Kā arī mēs varam atrast šo zieda gudrību, ka būt ir svarīgāk nekā darīt? Kā mēs varam nonākt pie radoša savienojuma ar savas dzīves pamatu?


SVĒTIE RAKSTI

Teiciet Viņu, saule un mēness, teiciet Viņu, visas spožās zvaigznes! Teiciet Viņu, jūs debesu debesis, un jūs ūdeņi, kas pāri debesīm augšā! Lai tie teic tā Kunga vārdu, jo, kad Viņš pavēlēja, tie tapa radīti.

Psalms 148:3-5


LŪGŠANA

Skaistais Radītāj, Tu mani pārsteidz. Mani apbur viss, ko esi radījis. Tu esi visas radības Galvenais Mākslinieks. Zvaigznes dejo Tev par godu un radības, kādas nekad neesam redzējuši, no pašiem dziļumiem atbalso Tavu cildināšanu. Neviens debesīs vai uz zemes nekad nespētu izdarīt to, ko Tu esi izdarījis.

Tu veidoji mūs pēc sava tēla un rosini mūs līdzināties visam, ko dari, un tas ir tik aizraujoši! Tavas daudzās mākslas formas atdzīvojas caur mums. Tu esi mums devis tik lieliskus veidus, kā ienest skaistumu šajā pasaulē — deju, teātri, mūziku, rakstīšanu, mākslu, medijus. Šis saraksts ir bezgalīgs, kad mēs radām kopā ar Tevi. Kad mēs ļaujam izpausties dāvanām, ko Tu mums esi dāvājis, mēs piepildām pasauli ar daļu no Tevis. Tieši tāpat kā Tu, mēs iedvešam zemē dzīvību.

Kungs, dod man radošas un svaigas idejas, kas plūst viegli. Atver man durvis, lai es varētu izmantot savas dāvanas tā, lai tas svētītu citus. Māci mani un svētī mani, lai viss, ko es radu, taptu veidots ar gudrību un prasmēm. Lai viss, ko es radu, uzrunātu citu sirdis, to dziļāko būtību.


UZDEVUMS

Atrodi radošu savienojumu ar savas dzīves pamatu – uzdrošinies atvērt pilnībā Dieva tev dāvāto radošuma dāvanu! Ja tu jau nodarbojies ar kaut ko radošu – dziedi, dejo, spēlē kādu mūzikas instrumentu – atlicini laiku, lai savas prasmes pilnveidotu. Ja vēl neesi atvēris tev dāvāto radošuma dāvanu, uzdrīksties to atvērt pilnībā - zīmēt, rakstīt vai darīt ko citu no šī bezgalīgā radošuma saraksta!


bottom of page