top of page
  • gertrudes draudze

"Mīlestības ceļā" - 219. diena

MĒS ESAM AICINĀTI BŪT RAŽĪGI


Tev patiešām jāapzinās atšķirība starp ražīgumu un panākumiem, jo pasaule vienmēr runā ar tevi par taviem panākumiem. Sabiedrība turpina tev prasīt: “Parādi man savas trofejas. Parādi man, cik daudz grāmatu tu esi uzrakstījis? Parādi man, cik daudz spēlēs tu esi uzvarējis? Parādi man, cik daudz naudas tu esi nopelnījis? Parādi man…“ Un tajā visā nav nekā nepareiza. Es vēlos teikt, ka beigu beigās tas nav īstais jautājums. Svarīgākais jautājums ir: “Vai tava rīcība būs ražīga, nesīs augļus?” Un pārsteidzošākais ir tas, ka mūsu ražīgums rodas no mūsu neaizsargātības, nevis tikai no mūsu spēka. Īstenībā tas rodas no mūsu bezspēcības. Ja zeme vēlas būt auglīga, jums tā nedaudz jāatver. Cieta zeme nevar nest augļus, tā ir jāuzirdina. Noslēpums ir tajā, ka mūsu slimība un vājums, kā arī brīži, kad mums šķiet, ka tūliņ nomirsim, ir veids, kā mēs saskaramies ar savu ievainojamību. Tev un man jāpaļaujas, ka varēsim būt ražīgāki, ja dzīvosim uzticoties. Tieši tur, kur mēs esam visvājākie un bieži vien visvairāk salauzti, tur, kur mums visvairāk kaut kā pietrūkst - tieši tur var būt mūsu ražīguma pamats. Zeme - tas ir redzējums, kas nozīmē, ka nāve patiešām var būt galīgā dziedināšana, jo tā kļūst par veidu, kā būt tik neaizsargātiem, ka mēs varam nest augļus pilnīgi jaunā veidā. Tāpat kā koki, kas mirst un kļūst par kurināmo, un kā lapas, kas mirst un kļūst par mēslojumu, dabā no nāves visu laiku rodas kaut kas jauns. Tātad tev jāsaprot, ka esi daļa no šī skaistā procesa, ka tava nāve nav beigas, bet patiesībā tas ir tava ražīguma avots, kas pārsniedz tevi jaunās paaudzēs, jaunos gadsimtos.


SVĒTIE RAKSTI

Un tas Kungs tevi vienmēr vadīs un paēdinās tavu dvēseli arī tukšās vietās un stiprinās tavus locekļus, ka tu būsi kā auglīgs dārzs un kā ūdens avots, kurā ūdens neizsīkst.

Jesajas 58:11


LŪGŠANA

Kas šī ir par lielo mīlestību, kas mani tik pamatīgi ieskauj un tomēr atstāj mani brīvu? Tas esi Tu, Kungs – mans liktenis, mana balva un mans prieks, ko esmu izvēlējies pār visiem citiem.

Katru manas dzīves mirkli Tu esi šeit. Es esmu pilnībā un pilnīgi drošs Tavā neizdibināmajā mīlestībā. Tu man pastāvīgi atklāj milzīgo privilēģiju Tev sekot - skaisto augšāmcelšanās dzīves ceļu, pa kuru man ir tas gods iet. Es Tev uzticos pilnībā. Tavās rokās mans liktenis ir drošībā.

Tu mani nomierini un pamāci ar tādu gudrību, ka es nespēju iebilst – manī paliek tikai dziļa bijības un pazemības sajūta, kas liek man Tevi slavēt ar paceltām rokām un uzticīgu sirdi.

Naktī Tu čuksti vārdus, kas krīt pār manu sirdi kā vērtīgi dārgakmeņi. Tik vērtīga ir Tava mīlestība pret mani. Pat kamēr es guļu un mans ķermenis droši atpūšas Tavā klātbūtnē, mana sirds un dvēsele ir Tevis slavēšanas pārpildīta. Tu esi mans mūžīgais un lieliskais prieks.


UZDEVUMS

Šoruden iestādi kādu augļu koku vai krūmu. Kaut arī augsne būs labi sagatavota, iespējams, ka tas dos ražu tikai pēc ilgāka laika. Kop savu iestādīto augu, priecājies par tā dotajiem augļiem un vienlaikus pārliecinies, ka Dieva radītas pārmaiņas dzīvē ir lēnas, bet tās notiek!


bottom of page