top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 22. diena

DIEVA MĪLESTĪBA PŪŠ TURP, KUR VĒLAS


Dievu nav iespējams saprast, Viņu nevar aptvert ar cilvēka prātu. Patiesība izvairās no mūsu cilvēciskajām spējām. Vienīgā iespēja, kā tai pietuvoties, ir nemitīgi atzīt savu cilvēcisko ierobežotību, lai spētu satvert patiesību. Mēs nespējam ne izskaidrot Dievu, ne Viņa klātbūtni vēstures gaitā. Līdzko mēs identificējam Dievu ar kādu konkrētu notikumu vai situāciju, mēs paši spēlējam Dievu un izkropļojam patiesību.

Mēs varam būt tikai uzticami savā pārliecībā, ka Dievs nav mūs atstājis, bet uzrunā mūs visos dzīves visabsurdākajos, negaidītākajos brīžos. Ir ļoti svarīgi to apzināties. Pastāv liels kārdinājums norādīt sev vai citiem, kur Dievs darbojas un kur ne, kur Viņš ir klātesošs un kur nav. Bet nevienam – ne kristietim, ne priesterim, ne mūkam nav īpašu zināšanu par Dievu. Dievu nevar ierobežot ar jebkādiem cilvēka pieņēmumiem vai pareģojumiem. Viņš ir lielāks kā mūsu prāts un sirds, un Viņš ir brīvs atklāt sevi, kur un kad vēlas.


SVĒTIE RAKSTI

Jo cerībā mēs esam pestīti. Bet tas, kas jau redzams, nav vairs cerība. Jo, ja kāds jau ko redz, vai tam uz to vēl jācer?  Bet, ja ceram uz to, ko neredzam, tad to ar pacietību sagaidām. Bez tam arī Gars nāk palīgā mūsu nespēkam; jo mēs nezinām, ko mums būs lūgt un kā; bet pats Gars aizlūdz par mums ar bezvārdu nopūtām. Romiešiem 8:24–26


LŪGŠANA

Tēvs, es zemojos Tavā svētajā klātbūtnē. Es nododu Tev visu, kas esmu, un uzticu savu dzīvi Tev. Nav nekā, ko vēlētos vairāk, kā vien kļūt par tīras nodošanās trauku un katru dienu dzīvot šīs krāšņās mīlestības pārņemts. Nāc, izmeklē manu sirdi un atklāj to, kas šķir mani no Tevis. Tava Gara tuvums ir kā uguns manos kaulos, kuras dedzinošās liesmas plūst cauri katrai mana ķermeņa daļai. Es nepretošos. Tu pazīsti manas vājības, bet tomēr izvēlies mājot manā vājumā. Es pazemīgi stāvu Tava daiļuma priekšā, apbrīnā par Tavu spēku un žēlastību. Kad pārdomāju Tavu Vārdu, es jūtu, kā tas darbojas manī, attīrot no tumsas slāņiem, par kuru esamību sevī pat nenojautu. Ar ķirurga precizitāti tas nošķeļ slēptos augoņus. Mājo manī, attīri mani no apslēptiem grēkiem un apskaidro manu sirdi!


DIENAS UZDEVUMS

Paveic ko tādu, ko parasti nedari – pārsteidz kaimiņu ar šokolādes tāfelīti, izmaksā pirkumu kādam, kam tas izskatās nepieciešams, apciemo kādu, ar ko neesi izlīdzis, esi pirmais, kas gatavs sniegt roku kādam, kas tevi nepamatoti apvainojis.

Comments


bottom of page