top of page
  • gertrudes draudze

"Mīlestības ceļā" - 220. diena

GAISMAS LIECINIEKI


Vienatne veido paštaisnus cilvēkus par maigiem, gādīgiem, piedodošiem cilvēkiem, kuri ir dziļi pārliecināti par savu grēcīgumu un pilnībā apzinās Dieva vēl varenāko žēlsirdību, tā ka viņu pašu dzīve kļūst par garīgo kalpošanu. Šādā kalpošanā ir grūti atrast atšķirību, kas palikusi starp darīšanu un būšanu. Kad mēs esam piepildīti ar Dieva žēlsirdīgo klātbūtni, mēs nespējam darīt neko citu kā kalpot, jo visa mūsu būtība liecina par gaismu, kas ienākusi tumsā.


SVĒTIE RAKSTI

Tuvojieties Dievam, un viņš tuvosies jums (..).

Jēkaba vēstule 4:8


LŪGŠANA

Kungs, apsedz mani ar Savu slavu un atraisi mani no baiļu jūga. Atjauno manī pārliecību un dari mani drosmīgu. Es netiku radīts, lai dzīvotu baiļu mokās. Tu esi aicinājis mani būt bezbailīgam.

Bailes tika iznīcinātas līdz ar Tava spēka izplešanos. Es netikšu ietekmēts no nevaldāmiem iztēles augļiem, kas ir pretrunā Tavai patiesībai. Fakti mani netraucēs, tāpēc ka Tavs vārds nekad nepieviļ. Aizšķil manī ticību, līdz es dalos domās ar Tevi. Es nokratīšu šaubas un rosīšos slavēt.

Kad es jūtu Tevi manī, es varu iekarot jebkuru kalnu. Tava balss vien uzdzirkstī drosmi. Mana sirds atdzīvojas, kad Tu runā. Es stāvēšu un sastapšos ar saviem ienaidniekiem un skatīšos acīs bailēm, esot ar Tevi – manu vairogu. Cerība parādās, kad es atceros, ka Tu tici man.


UZDEVUMS

Izbaudi vienatni un apzinies, ka tā ir tava un Jēzus satikšanās telpa. Izvēlies vietu, kas tev palīdz tuvoties Dievam - vai tā būtu kāda baznīca, dārzs, kalns, ūdenstilpes krasts vai soliņš ceļa malā, vai kas cits, un velti sevi mierpilnai lūgšanai. Sajūti, kā tu iegremdējies Viņa bezgalīgajā mīlestībā un priekā par tevi. Nē, tu neesi viens, bet tu esi Dieva mīlestības ieskauts un sadzirdēts.

bottom of page