top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 222. diena

LĪDZJŪTĪBA


Līdzjūtība aicina mūs doties uz vietām, kur tai sāp, ienākt sāpju vietās, lai dalītos salauztībā, bailēs, mulsumā un mokās. Līdzjūtība mūs izaicina raudāt par tiem, kas ir postā, sērot ar tiem, kuri ir vientuļi, raudāt kopā ar raudošajiem. Līdzjūtība no mums pieprasa būt vājiem kopā ar vājajiem, ievainojamiem ar ievainotajiem un bezspēcīgiem kopā ar bezspēcīgajiem. Līdzjūtība nozīmē pilnīgu iegremdēšanos būšanā par cilvēku.


SVĒTIE RAKSTI

Un Kungs teica Ābramam: “Ej projām no savas zemes, no vietas, kur tu esi dzimis, no tēva nama, uz zemi, ko es tev rādīšu! Es darīšu tevi par lielu tautu, es svētīšu tevi un darīšu lielu tavu vārdu, un tu būsi par svētību.”

1. Mozus 12:1-2


LŪGŠANA

Jo ilgāk es staigāju ar Tevi, jo ilgāk es uzticos ceļiem, pa kuriem Tu mani vadi. Pat ja liekas, ka Tu mani ved riņķī un apkārt, Tu patiesībā vadi mani augstāk tajos mērķos, kurus esi sagatavojis man. Bailēm vairs nav vietas manā sirdī, jo Tu esi kļuvis par Ķēniņu, kas valda pār tām.

Esmu pārliecināts, ka Tu ved mani pie Savas rokas pat tad, kad nezinu, kur mēs dodamies. Tava autoritāte sniedz man mieru.

Es nekad neesmu viens. Tu vienmēr esi man blakus, un pat tad, kad nevaru Tevi redzēt, zinu, ka sedz mani no muguras. Cauri dziļākajām ielejām un pāri kalnu virsotnēm es dzīvoju Tavas klātbūtnes gaismā. Šaubām vairs nav varas. Es uzticos Tev.


UZDEVUMS

Velti kādu ilgāku brīdi apcerīgai lūgšanai, lai iegremdētos Dieva mīlestībā un apzinātos, ka Dievs vienmēr ir tavā pusē. Fokusējies un apzinies, ka tu esi par svētību citiem un svētīts. Ļauj šai apziņai nostiprināties tavā dzīvē un attiecībās ar citiem cilvēkiem.

bottom of page