top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 223. diena

NEKAS CILVĒCISKS NAV SVEŠS


Caur žēlsirdību ir iespējams apzināties, ka alkas pēc mīlestības, ko jūt cilvēki, mīt arī mūsu pašu sirdīs, ka nežēlība, ko pasaule pazīst pārāk labi, arī sakņojas mūsu pašu impulsos. Caur žēlsirdību mēs arī jūtam mūsu cerību pēc piedošanas mūsu draugu acīs un mūsu naidu viņu rūgtajās mutēs. Kad viņi nogalina, mēs zinām, ka mēs būtu tā darījuši; kad viņi dod dzīvību, mēs zinām, ka mēs arī to varam izdarīt. Līdzjūtīgam cilvēkam nekas cilvēcisks nav svešs – nedz prieks, nedz skumjas, nedz dzīvošanas un nedz miršanas ceļš.


SVĒTIE RAKSTI

Bet, kad atklājās mūsu glābēja Dieva dāsnums un mīlestība uz cilvēkiem, tas notika nevis taisnības darbu dēļ, ko mēs darījām, bet Dievs savā apžēlošanā mūs izglāba ar atdzimšanas mazgāšanu un atjaunošanos Svētajā Garā, ko viņš bagātīgi pār mums izlēja caur mūsu glābēju Jēzu Kristu.

Pāvila vēstule Titam 3:4-6


LŪGŠANA

Dažreiz es nesaprotu, kāpēc Tu dari, ko dari. Tavi ceļi ir daudz augstāki par maniem. Tu atver durvis, caur kurām es nejūtos gatavs iet. Tu dod man valdīt pār zemi, kuras pārvaldīšanai es nejūtos piemērots, un tomēr teic, ka man jāvada un jāpārvalda. Tas ir vairāk, nekā es varu iedomāties.

Tomēr es esmu šeit, turot Debesu Valstības atslēgas, aicinot celties un spīdēt. Es zinu, ka Tu nekad nepieļauj kļūdas un ka Tu nosaki man būt par to, kas Tu esi manī, bet dažreiz es mēdzu vilcināties. Turi manu roku, lai es nekluptu un nekristu. Dod man spēku atcerēties Tā varenumu, kurš dzīvo manī.

Katru dienu es nāku Tavā priekšā un ieklausos Tavos norādījumos. Es ļaušu manī būt Debesu noskaņai, kad mani ved pie cilvēkiem, kam nepieciešama Tava mīlestība. Tu nekad nelūgsi man darīt ko tādu, kam neesmu svaidīts. No uzvaras uz uzvaru Tu nesīsi mani. Tu esi mans skaistais Spēks.


UZDEVUMS

Brīvbrīdī atver “YouTube” un ieklausies Tezē kopienas dziesmā “Bless the Lord”. Ļaujies mūzikai un apceri Dieva labo prātu uz tevi, piedzīvo Viņa žēlsirdību, piedošanu un svētību.

bottom of page