top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 224. diena

MŪS UZLŪKO DIEVA MĪLOŠĀS ACIS


Diženākā garīgā kauja sākas – un nekad nebeidzas ar mūsu izredzētības atgūšanu. Vēl ilgi, pirms jebkura cilvēciska būtne mūs redzēja, mūs uzlūkoja Dieva mīlošās acis. Vēl ilgi, pirms kāds dzirdēja mūs raudot vai smejot, mūs ir dzirdējis mūsu Dievs, kurš visas ausis ir pievērsis mums. Vēl ilgi, pirms kāds cilvēks runāja ar mums šajā pasaulē, mēs esam mūžīgās mīlestības balss uzrunāti.


SVĒTIE RAKSTI

Vēl iedīglī mani skatīja tavas acis, un tavā grāmatā uzrakstītas visas dienas, kas bija sataisītas, pirms klāt kaut viena no tām.

Psalmi 139:16


LŪGŠANA

Rīts atspīd ar mirdzošu krāšņumu. Es paklanos pielūgsmē un gaidu, kad Tava uguns iekritīs manā sirdī, uzdzirkstījot svētās adorācijas liesmas. Veids, kā ielūdzi mani Tavā klātbūtnē, mani pārsteidz. Tu vienmēr man liec justies kā mājās, kaut arī tomēr Tu esi Taisnīgais Ķēniņš.

Mana dedzīgā lūgšana paceļas Tavā priekšā un es pamanu sevi ieskautu Tavā mīlestībā, apsegtu ar žēlastības segu. Prieka un laipnības lapotne mani aizēno. Tava uzticība man ir savdabīga ikvienā izpausmē. Es nespēju apvaldīt savu sajūsmu, kad katru dienu staigāju Tev blakus, zinot, ka tu mani vadi virzienā, kas ir labākais man – pa perfektāko taku, kas piepildīta ar apsolījumu.

Kungs, Tu esi pelnījis manu augstāko slavu. Tava uzticība raisa, lai es izplūstu no prieka, es dziedu tik skaļi, cik vien spēju! Veids kā Tu svētī taisnīgos, mani aizrauj. Tie, kas ir brīnišķi svētīti, paudīs Tavu uzticamību mūžīgi. Līdz ko sazināmies ar Tevi, Tu dod mums uzvaru; beigās viss būs noskaņots pareizi.


UZDEVUMS

Pakavējies atmiņās un piefiksē mirkļus, kad Dievs tevi brīnišķi vadījis – darbā, ikdienā, attiecībās, piefiksē mirkļus un atceries tos atkal, kad vēlies apcerēt Dieva mīlošo klātbūtni un apredzību tavā dzīvē.

bottom of page