top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 225. diena

CITU IZREDZĒTĪBA


Kad mēs pasludinām un atkal atgūstam patiesību, ka esam izredzēti, drīz vien mēs sevī atklājam lielu vēlmi atklāt citiem viņu izredzētību. Tā vietā, lai mēs justos, ka esam labāki un vairāk vērtīgi, apziņa par mūsu izredzētību atver mūsu acis citu izredzētībai. Tas ir liels prieks – būt par izredzēto, atklājums, ka citi arī ir izredzēti. Dieva mājās ir daudz mājokļu. Tur ir vieta ikvienam – unikāla, īpaša vieta. Līdzko mēs dziļi apzināmies, ka esam vērtīgi Dieva acīs, mēs spējam atzīt citu vērtību un viņu īpašo vietu Dieva sirdī.


SVĒTIE RAKSTI

Svētīts tas, kuru Tu izraugi un ņem sev, ka tas dzīvo Tavos pagalmos! Kaut mēs gūtu sātu no Taviem labumiem Tavā namā, svētajā templī!

Psalmi 65:5


LŪGŠANA

Dievs, man jāatzīst, ka reizēm jūtos, it kā manas lūgšanas nebūtu sadzirdētas. Es klausos Tevī, bet šķiet, ka esi tālu prom. Jūtos viens - tā, it kā būtu atkarīgs no atbildes uz manām lūgšanām, kura var arī nesekot.

Ar nepacietību es gaidu. Es vēršos pie Tevis, un es neatlaidīšos. Manas asaras raksta manu sāpju stāstu un ar maigām, mīlošām rūpēm Tu vari izlasīt ikkatru. Tu velti laiku un izmeklē manu sirdi. Tu neesi aizmirsis mani. Es atgādinu pats sev, ka šī ugunīgā taka ir nekas, salīdzinot ar Tavas aizrautīgās mīlestības uguni.

Es izvēlos uzticēties Tev, noliekot malā visus jautājumus un sūdzības. It viss manī zina patiesību: Tu vienīgais esi uzticams, mans Varonis, kurš vienmēr mani izglābj. Žēlsirdīgs un maigs, Tava labsirdība nekad nepieviļ. Tava atbilde manām lūgšanām ir izpausmēs, kuras nevarēju iedomāties. Tēvs, mana sirds ir piepildīta ar prieku un mieru, tāpēc ka esi un mani mīli. Paldies par Tavu apciemojumu!


UZDEVUMS

Piezvani saviem sirdsdraugiem un apliecini, ka arī viņus Dievs ir izredzējis svētai un tīkamai dzīvei – atliek vien sekot Jēzum un ieklausīties Svētā Gara aicinājumos.

bottom of page