top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 226. diena

AIZSNIEGTIES


Kad esam atraduši mūsu pašu unikalitāti Dieva mīlestībā un esam bijuši spējīgi apstiprināt, ka tiešām mēs esam mīlami, jo Dieva mīlestība mājo mūsos, tad mēs to varam sniegt citiem. Viņos mēs atklājam jaunu un īpašu tās pašas mīlestības izpausmi un ieejam ciešā kopībā viens ar otru.


SVĒTIE RAKSTI

Ja jums būs mīlestība savā starpā, visi zinās, ka jūs esat mani mācekļi.

Jāņa evaņģēlijs 13:35


LŪGŠANA

Kad Tu ienāc istabā, es uzvirmoju pielūgsmē! Tu esi žēlastības pilns Ķēniņš, kas ir nokāpis no sava troņa, lai atbildētu manām lūgšanām un piepildītu mani ar cerību. Kad ienaidnieks saceļas pret mani, tikai viens Tavs zibeņojušā sprieduma dārds liek viņam bēgt un paslēpties. Pazemīgs es stāvu Tavā svētajā klātbūtnē.

Cik taisnīgi Tu valdi! Tu esi pilns žēlsirdības; visas mūžības Kungs, kurš dzīvo un valda mūžīgi. Nevaru palikt klusējot. Man jāvēsta pasaulei par Tavu uzticamību – kā Tu nodrošini palīdzību tiem, kas ir trūkumā, un veic brīnumus, kuri ir tik pilnīgi. Tu nekad mūs neatraidi; vienmēr ieklausies mūsu palīdzības saucienos.

Mana sirds lēkā no prieka! Es zināju, ka uz Tevi var paļauties, bet Tu pārsniedzi manas gaidas. Tu mani izvedi no izmisuma bedres, un viss, ko vēlos, ir svinēt. Es dziedāšu, dejošu un slavēšu Tavam godam. Mūžības Kungs, Mūsu Varenais Dievs dzīvo un valda mūžīgi!


UZDEVUMS

Pēc dievkalpojuma satiec draugus, pavadi laiku sadraudzībā un ieklausies, kā viņiem klājas. Mācies no Jēzus mīlēt un pieņemt ikkatru cilvēku un situāciju. Lai šis laiks ar taviem draugiem, brāļiem un māsām Kristū, šodien ir daļa no tīkamas smaržas, kas nāk no Debesīm.


bottom of page