top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 227. diena

MĒS ESAM SVĒTCEĻOJUMĀ


Atraisīšanās nereti tiek saprasta kā pievilcīgu lietu atlaišana. Bet dažkārt tā liek atlaist arī lietas, kas ir atbaidošas. Tu patiešām vari pieķerties tādiem tumšiem spēkiem kā aizvainojums un naids. Tik ilgi, kamēr tu meklēsi atriebību, tu paliec pieķēries savai pagātnei. Dažkārt var šķist, it kā tu sevi pazaudē kopā ar tavu atriebību un naidu – tāpēc tu tur stāvi ar savilktām dūrēm, tuvu tam otram, kurš vēlas tevi dziedināt…

Lūgt pāri visam nozīmē pieņemt Dievu, kurš vienmēr ir jauns, vienmēr citādāks. Jo Dievs ir dziļi līdzjūtīgs Dievs, kura sirds ir lielāka par mūsējo. Atvērta lūgšanas pieņemšana saskarsmē ar vienmēr jauno Dievu mūs atbrīvo. Lūgšanā mēs pastāvīgi esam ceļā, svētceļojumā. Mūsu ceļā mēs sastopam vairāk un vairāk cilvēku, kuri mums parāda kaut ko par to Dievu, ko mēs meklējam. Mēs nekad skaidri nezināsim, vai esam Dievu aizsnieguši. Bet mēs zinām, ka Dievs vienmēr būs atkal jauns un ka nav iemesla baidīties.


SVĒTIE RAKSTI

Celies, ak, Dievs, tiesā zemi, jo Tu esi Tas Kungs, kas manto visas tautas!

Psalms 82:8


LŪGŠANA

Tēvs, Tu esi patiesa taisnīguma balss. Celies un liec sasaukt debesu tiesas zāli. Runā un pasludini Savus spriedumus pār tiem, kas Tavā vārdā ir tiesājuši, atklājot viņu kļūdīšanos. Māci Taviem pārstāvjiem, kā izšķirt starp pareizu un nepareizu – vadi viņus ar Savu piemēru. Liec mūsu sabiedrības vājajiem pamatiem nodrebēt līdz pašam centram un atklāj to, kas samaitāts. Atbrīvo mūsu vadītājus no tumsas un vienaldzības. Kā Visuaugstākais nosaki integritātes un likumības standartu.

Ikviens uz zemes pieder Tev – no nabagā un šķietami aizmirstā līdz bagātajam un ietekmīgajam. Neviens nav apslēpts Tavam skatienam. Palīdzi mums būt taisnīgiem kā Tu, ar līdzjūtīgām sirdīm un lūpām, kas pauž gudrību. Apgaismo mūsu sabiedrību ar prieku un pateicību. Lai cieņa un morāle kļūst par normu. Liec vienotības garam brīvi plūst pa mūsu ielām, Tev kļūstot par katras darbības dzinuli un par katras dvēseles centru. Mēs raugāmies uz Tevi.


UZDEVUMS

Kur tu šobrīd savā dzīvē un sabiedrībā saskati netaisnību? Pavadi kādas minūtes sarunā ar Dievu par šiem jautājumiem. Pajautā sev godīgi, vai kāds no šiem jautājumiem nav kas tāds, kam tu esi pieķēries un ko grūti uzticēt Dievam.

bottom of page