top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 228. diena

ATLAID


Pasaule ir ļauna tikai tad, kad tu kļūsti par tās vergu. Pasaulei ir daudz, ko piedāvāt – tieši tāpat kā Ēģiptei bija ko piedāvāt Jēkaba bērniem, – kamēr vien tu nejūties spiests tai pakļauties. Lielākā cīņa, ar ko tev jāsaskaras, ir nevis kā pasauli pamest, noraidīt savas ambīcijas un vēlmes vai nicināt naudu, prestižu vai veiksmi, bet gan kā pieprasīt savu garīgo patiesību un dzīvot pasaulē kā tādam, kurš tai nepieder… Visas labās lietas, ko mūsu pasaule var piedāvāt, ir paredzētas, lai tu tās baudītu. Bet tu tās vari patiesi baudīt tikai tad, kad vari tās atzīt kā apliecinājumu patiesībai, ka tu esi Dieva Mīļotais vai Mīļotā. Patiesība tevi darīs brīvu pateicībā saņemt dabas un kultūras skaistumu kā zīmi tam, ka esi Mīļotais vai Mīļotā. Šī patiesība tev ļaus saņemt dāvanas un svinēt dzīvi. Bet šī patiesība arī ļaus tev atlaist to, kas tevi novērš vai maldina un apdraud Gara dzīvi tevī.


SVĒTIE RAKSTI

Ak, Dievs, mana sirds ir droša, es dziedāšu un slavēšu ar dziesmām. Mosties, mana dvēsele! Mostieties, arfas un cītaras, es modīšos ar ausekli!

Psalms 108:2-3


LŪGŠANA

Es sveicu rītu ar dziesmām, kas plūst no manas sirds. Manā dvēselē atraisās mīlestības dziesmas. Katru dienu Tu mani uzticīgi sveicini, izplatot Savas klātbūtnes saldo smaržu un velkot mani ārā. Tava mīlestība ir izšķērdīga, tā sniedzas pāri debesīm.

Kungs, es vēlos kopā ar Tevi laisties pāri kalnu galotnēm un vērot, kā Tu izlej Savu slavu pār zemi. Kad Tu runā no Savas svētnīcas, es klausīšos – pieliecoties, lai uztvertu katru čukstu. Vārdi, kas plūst no Tavas sirds, ir kā skūpsts pār manu dzīvi, kas mani apbruņo cīņām, kurās mēs dosimies kopā.

Mana dziesma paceļas pret Tevi ar kvēlu slavu. Tava izpērkošā mīlestība ir uzvarējusi jebko, kas varētu stāties man ceļā. Šodien, lai kur es ietu, es vērsīšu savas domas uz Tevi – Tu esi manas dzīves spēks. Mana prieka dziesma… mūžīgi.


UZDEVUMS

Kas ir viena lieta, ko šī pasaule piedāvā un kas ļoti tevi iepriecina? Vai tas būtu simfoniskās mūzikas koncerta apmeklējums, mākslas izstāde vai pastaiga pa priežu mežu – ieplāno to kā dāvanu sev, apzinoties, ka tas tev pienākas kā Dieva Mīļotajam/Mīļotajai. Ieliec to kalendārā vai dari jau šodien!

bottom of page