top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 229. diena

MŪSU DĀVANAS NAV TAS PATS, KAS MŪSU TALANTI


Mūsu dāvanas ir svarīgākas par mūsu talantiem. Mums var būt vien daži talanti, bet daudz dāvanu. Mūsu dāvanas ir tie dažādie veidi, kādos mēs izpaužam savu cilvēcību. Tās ir daļa no tā, kas mēs esam: draudzība, laipnība, pacietība, prieks, miers, piedošana, maigums, mīlestība, cerība, uzticēšanās un daudzas citas. Šīs ir tās patiesās dāvanas, ko mēs varam viens otram sniegt.

Es to esmu zinājis jau ilgu laiku, īpaši caur manu personīgo pieredzi, cik šīm dāvanām ir milzīgs dziedinošs spēks. Bet, apmetoties dzīvot kopā ar garīgi atpalikušiem cilvēkiem, es šo vienkāršo patiesību esmu atklājis no jauna. Tikai dažiem vai gandrīz nevienam no šiem cilvēkiem piemīt kāds talants, ar ko tie var lepoties. Tikai daži ir spējīgi piedalīties sabiedrības dzīvē tādā mērā, ka tie spēj nopelnīt, konkurēt ar atvērto tirgu vai saņemt apbalvojumus. Bet cik krāšņas ir viņu dāvanas!


SVĒTIE RAKSTI

Debesu debesis pieder Tam Kungam, bet zemi Viņš deva cilvēku bērniem.

Psalms 115:16


LŪGŠANA

Kāds pagodinājums ir slavēt Tavu vārdu! Būt pazīstamam kā kaislīgam Tevis mīlētājam. Pazīt to Vienīgo, kurš mani veidojis, debesu un zemes Radītāju. Es vairāk paļaujos uz Tavu mīlestību nekā uz savu spēju paveikt kaut ko nozīmīgu. Tu esi manā rīcībā nodevis zemi – paliec man tuvumā. Atdari bailes, kas mani aiztur. Ja es mirdzu, tas ir tikai tāpēc, ka Tu mirdzi caur mani.

Kad es godbijībā noliecos Tavā priekšā, Tu sniedz man vairāk. Vairāk Tevis. Vairāk miera. Vairāk prieka. Visvairāk Tu remdē manu dvēseli, tomēr Tu pārpludini mani ar neremdējamu vēlēšanos pazīt Tevi vēl vairāk. Manu dzīvi pārpludina svētība pēc svētības, un tās turpināsies uz nākamajām paaudzēm.

Tavi apsolījumi ir mans iepriecinājums. Ar pazemību es klausos, kā Tu runā manā sirdī. Ved mani pāri tām robežām, ko esmu uzlicis savai ticībai. Palīdzi man atcerēties, kas es esmu – to “mani”, ko es vēl neredzu.


UZDEVUMS

Nesteidzīgi izlasi visu 115. psalmu. Kurš pants vai psalma daļa tevi visvairāk uzrunā? Pārraksti to uz lapiņas un noliec redzamā vietā. Pārlasi un aplūko šo Rakstu vietu šodien, cik bieži vari. Un uzmanīgi klausies savā sirdī.

bottom of page