top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 23. diena

DIEVS VADA TAVU DZĪVI


Staigāt Kunga klātbūtnē nozīmē virzīties uz priekšu dzīvē tā, lai visas mūsu vēlmes, domas un darbības pastāvīgi ir Viņa vadītas. Kad mēs staigājam Kunga klātbūtnē, viss, ko mēs redzam, dzirdam, kam pieskaramies un ko nogaršojam, atgādina mums par Viņu. Un to nozīmē arī lūgšanu pilna dzīve. Tā nav dzīve, kurā mēs izsakām daudz lūgšanu, bet dzīve, kurā nekas, pilnīgi nekas netiek darīts, teikts vai saprasts neatkarīgi no Dieva, kas ir mūsu dzīves sākums un mērķis. To spilgti paudis 19. gadsimta baznīcas tēvs Teofans Vientuļnieks: “Ikvienā pienākumā ir jāieliek dievbijīga sirds, sirds, kas ir pastāvīgi caurstrāvota ar domām par Dievu, un tad tās būs durvis, caur kurām dvēsele ienāks aktīvā dzīvē. Svarīgākais ir nostiprināties Dieva piemiņā un staigāt Viņa klātbūtnē.”


SVĒTIE RAKSTI

Visi, kas esam pilnīgi, turēsim tādas domas, un, ja jums kādā lietā ir citas domas, tad arī to Dievs jums atklās; tikai, ko esam sasnieguši, pie tā turēsimies. Fil. 3:15–16


LŪGŠANA

Tava klātbūtne ir dzīva. Es dzenos pēc Tevis kā bērns, kas mēģina panākt tēvu un kurš vēlas tapt noķerts. Es esmu brīvs! Piekļauj mani sev! Dejo ar mani! Skriesim kopā caur Tavas varenības plašumiem, un kopā dziedāsim mūsu slavas dziesmas!

Tava mīlestība piepilda mani ar prieku. Kad domāju, ka dzīve nevar būt labāka kā šobrīd, Tu pierādi, ka kļūdos. Tev patīk mani pārsteigt. Tava Gara dziļums runā uz manas dvēseles dzīlēm, un es pilnībā padodos Tev. Nekam nav lielākas nozīmes, kā būt kopā ar Tevi. Dievs, Tu esi dzīvības avots. Kad eju kopā ar Tevi, tad ieraugu un uzzinu vairāk. Atver manas acis, lai spēju saskatīt visu, ko vēlies man parādīt. Pāršķel manu sirdi ar patiesības atklāsmi. Ved mani no godības uz godību. Mana dvēsele priecājas Tevī.

 

DIENAS UZDEVUMS

Pārdomā, kas tavu sirdi piepilda ar prieku? Ja tas ir kaut kas, ko vari izdarīt pats, iepriecini sevi! Ja nepieciešama palīdzība, lūdz to no sava mīlošā Debesu tēva. Atceries, patiess prieks rodas no Dzīvā Dieva Mīlestības klātbūtnes apzināšanās.  

Comments


bottom of page