top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 232. diena

LŪGT IR DZĪVOT


Varbūt kāds tev teiks: “Tev jāpiedod sev”. Bet tas ir neiespējami. Ir iespējams vienīgi atvērt savas rokas bez bailēm, lai tas Vienīgais, kurš tevi mīl, varētu aizpūst projām tavus grēkus. Tad tie graši, kurus tu uzskatīji par tavai dzīvei neaizstājamiem, izrādīsies esam tikai nedaudz vairāk nekā gaismas putekļi, ko viegla vēsmiņa aiztrauks projām, atstājot aiz sevis vien smīnus vai klusus smieklus. Tad tu sajutīsi nedaudz jaunas brīvības, un lūgšana kļūs par prieku, par spontānu reakciju uz pasauli un cilvēkiem tev apkārt. Tad lūgšana kļūst viegla, iedvesmota un dzīvīga vai arī mierīga un klusa. Kad tu atpazīsti gan priekpilnos, gan rāmos mirkļus kā lūgšanu mirkļus, tad tu pamazām saproti, ka lūgt ir dzīvot.


SVĒTIE RAKSTI

Liels ir Tas Kungs un augsti teicams mūsu Dieva pilsētā Viņa svētajā kalnā. Diženi paceļas Ciānas kalns, visas zemes prieks, ziemeļu pusē – īsta lielā ķēniņa pilsēta.

Psalms 48:2-3


LŪGŠANA

Dievs, Tu nekad nebeidz mani pārsteigt! Es domāju, ka zinu tik daudz par Tevi, bet tad Tu mani iepazīstināji ar svēto pilsētu. Ir tik daudz iemeslu Tevi slavēt, un tagad es esmu atklājis vēl jaunus. Cik skaista ir Tava pilsēta! Cik majestātisks ir kalns, uz kura tā atrodas. Tu dzīvo tā visaugstākajos augstumos. Tie, kas dzīvo ar Tevi, ir drošībā šajā neieņemamajā cietoksnī.

Tava mājvieta ir greznāka par viskrāšņākajām pilīm. Šī dievišķā mītne ir izcili krāšņa – zemes karaļi un karalienes būtu greizsirdīgi. Ir grūti noticēt, ka tā ir vieta, kur man būs ļauts pavadīt mūžību. Nebeidzami būt piepildītam ar prieku, dzīvojot uzvaras dzīvi un svinot Tavu nebeidzamo mīlestību un laipnību – ir gandrīz pārāk brīnišķīgi to iedomāties. Visi, kas šeit ieradīsies, dziedās un dejos, nerimstoši Tevi slavējot.

Tā vietā, lai gaidītu, es dzīvošu debesu dzīvi uz zemes jau tagad! Es līksmošos un atbalsošu Tavu slavu pa visu pasauli. Ikviens uzzinās, cik ļoti Tu mūs mīli, un par šo skaisto vietu, ko Tu esi sagatavojis tiem, kas Tevi mīl.


UZDEVUMS

Kad tu pēdējo reizi esi bijis kādā greznā muižā vai pilī? Vai atceries, kā tur izskatās? Ieplāno apmeklēt kādu greznu vietu. To aplūkojot, apceri sirdī, ko tev nozīmē šie diženie debesu mājokļi, ko Debesu Tēvs tev kā savam Mīļotajam vai Mīļotajai ir jau sagatavojis.

bottom of page