top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 233. diena

MĒS LŪDZAM ŽĒLASTĪBAS KONTEKSTĀ


Mēs nošķiramies vienatnē, pirmkārt, lai sastaptu Dievu un lai būtu ar Viņu un tikai ar Viņu. Tāpēc mūsu primārais uzdevums vienatnē ir nevis pievērst pārmērīgu uzmanību daudzajām sejām, kas mums mēģina uzbrukt, bet turēt mūsu prāta un sirds acis uz Viņu, kurš ir mūsu dievišķais glābējs. Vienīgi žēlastības kontekstā mēs varam stāties pretī savam grēkam; tikai dziedināšanas vietā mēs patiešām uzdrošināmies parādīt mūsu ievainojumus; tikai ar vienprātīgu uzmanību uz Kristu mēs varam atmest bailes, kas mums pieķeras, un sastapt mūsu pašu patieso dabu. Kad mēs sākam saprast, ka tie neesam mēs, kas dzīvojam, bet Kristus, kas dzīvo mūsos, ka Viņš ir mūsu patiesais “es”, tikai tad mēs lēnām varam ļaut, lai aizplūst projām mūsu piespiešanās, un sākt piedzīvot Dieva bērnu brīvību. Un tad mēs varam atskatīties ar smaidu un saprast, ka mēs pat vairs neesam dusmīgi vai alkatīgi.


SVĒTIE RAKSTI

Klausies, meita, skaties un pavērs šurp savu ausi: aizmirsti savu tautu un sava tēva namu, tad ķēniņam patiks tavs skaistums, jo viņš jau ir tavs kungs, un tev jāpakļaujas viņam!

Psalms 45:11-12


LŪGŠANA

Es pazemībā noliecos Tavā priekšā, mans Kungs. Mana sirds deg. Es jūtu Tavas acis lūkojamies uz mani – mani, kas esmu Tava topošā līgava. Tu man saki, ka es esmu skaists un brīnišķīgs, kad es atnāku Tavā priekšā Tavā svētajā istabā. Kaut arī es nejūtos šādas mīlestības vērts, es pateicībā un pazemībā pieņemu – vienīgi Tavas ciešanu mīlestības dēļ es šobrīd varu stāvēt Tavā priekšā. Mani nedefinē mana pagātne. Ar visu apjukumu, ko tas raisa, es to labprāt atstāju aiz sevis.

Stāvot Tev līdzās, mani pārņem debesu aromāts, kas mūs ieskauj. Svētlaimes vainags ir Tavā galvā. Prieka eļļa pil no Taviem pirkstu galiem – es nekad neesmu redzējis nevienu tik laimīgu, kā redzu Tevi šajā brīdī. Es jūtos tāpat – mirdzot Tavas šķīstā zelta slavas spožumā. Tu esi skaists un brīnišķīgs. Mana sajūsma ir pāri plūstoša, apzinoties, par ko Tu mani esi aicinājis būt.

Es nāku Tavā priekšā gatavs rakstīt mūsu svēto stāstu ar skaistiem vārdiem, kas plūst no manas pateicīgās sirds. Es pārliecināšos, ka ikviens atceras to, ko Tu manis labā esi darījis. Es Tevi godinu, mans Līgavaini. Tu esi manas sirds Ķēniņš.


UZDEVUMS

Ko nozīmē būt salaulātam? No kā tas prasa atteikties? Ko tas sniedz? Vai tev ir kāds cilvēks, ar kuru tu par šo tēmu gribētu aprunāties? Piezvani viņam vai sarunā satikšanos.

bottom of page