top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 235. diena

UZTICI DIEVAM SAVAS NEPILNĪBAS


Tieši caur mūsu salauztību, ievainojamību un mirstīgumu mums atklājas mūžīgā Dieva dziedinošais spēks.

Katru dienu mēs esam aicināti pienest Kungam visu savu dzīvi – kā mūsu priekus, tā arī skumjas, kā mūsu panākumus, tā arī izgāšanās brīžus, kā mūsu cerības, tā arī bailes. Mēs to esam aicināti darīt ar saviem ierobežotajiem resursiem, nedrošajiem vārdiem un nespēju izteikties. Šādā veidā mēs ar prātu un sirdi iepazīsim Dieva Gara nerimstošo lūgšanu mūsos. Mūsu daudzās lūgšanas patiesībā ir kā atzīšanās mūsu nespējā lūgties. Bet tā vienlīdz ir atzīšanās, kas ļauj mums pamanīt Dieva žēlsirdīgo klātbūtni.


SVĒTIE RAKSTI

Bez tam arī Gars nāk palīgā mūsu nespēkam; jo mēs nezinām, ko mums būs lūgt un kā; bet pats Gars aizlūdz par mums ar bezvārdu nopūtām.

Bet Tas, kas izpētī sirdis, saprot, ko Gars grib, jo Tas pēc Dieva gribas iestājas par svētajiem.

Romiešiem 8:26-27


LŪGŠANA

Šī ir tā vieta, kur man jāpaliek - tieši šeit, Tavā klātbūtnē, kur Tu atver man acis ieraudzīt patiesību un māci man Savus ceļus. Tu esi varens, un viss, ko Tu dari, ir labs, lai arī dažreiz es to aizmirstu. Reizēm es ļauju pārbaudījumiem novērst manu uzmanību. Kad es novēršos no Tevis un ļaujos bailēm, viss iziet no līdzsvara - es vairs pat nevaru skaidri domāt. Un es attopos, skaļi saucot uz Tevi, it kā Tu būtu pazudis. Cik gan ātri es padodos spiedienam.

Paldies, ka Tu mani neatlaid un atgādini man, ka Tu esi uzticams. Paldies, ka atklāj Savas klātbūtnes nospiedumus ne tikai citu dzīvēs, bet arī manējā. Paldies, ka atgādini par patiesību, kas izgaismo manu prātu, atgriež mieru, un palīdzi iepazīt un iemīlēt Tevi vēl vairāk.

Cik muļķīgi, ka es jebkad apšaubu Tavu mīlestību un uzticamību. Pat brīžos, kad neredzu, kurp doties, Tavi pēdu nospiedumi iemin taku, pa kuru sekot Tev. Jā, šī ir vieta, kur man jāpaliek - Tavā klātbūtnē, patiesajā miera vietā.


UZDEVUMS

Atceries un pasakies par brīžiem, kur Dievs ir bijis uzticams un klātesošs Tavā dzīvē. Izmanto savu plaukstu, lai saskaitītu vismaz piecus šādus mirkļus un pateiktos - vari sākt ar īkšķi un tad turpināt ar katru nākamo pirkstu. Ja vēlies lielāku izaicinājumu - skaiti arī uz otras rokas pirkstiem.


bottom of page