top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 236. diena


IZVĒLIES IEROBEŽOTU DZĪVI


Es zinu, cik liels kārdinājums ciešanu un agonijas laikā ir novērsties no sāpēm mūsu būtības centrā un meklēt miera un iekšējās vienotības sajūtu kādā ārējā avotā. Tomēr manī pieaug pārliecība, ka ciešanu un agonijas laikā mums ir jāizvēlas ierobežota dzīve, kurā mēs varam būt to cilvēku klātbūtnē, kuri mūs drošībā tur sev klāt un palīdz sastapties ar Dieva beznosacījumu mīlestību. Neiesaisties tādās dzīves pieredzēs, kas noved pie sevis izkaisīšanas. Ir tik svarīgi dziļi sajust iekšēju drošību un to, ka tevi savās rokās tur tāda mīlestība, kas nekādā veidā tevi neizmanto, ar tevi nemanipulē un kurai neko no tevis nevajag.


SVĒTIE RAKSTI

Savas dvēseles šķīstījuši, klausot patiesībai uz neliekuļotu brāļu mīlestību, mīliet cits citu no visas sirds pastāvīgi,

jūs, kas esat atdzimuši ne no iznīcīgas sēklas, bet neiznīcīgas, no dzīvā un paliekamā Dieva vārda.

1. Pētera vēstule 1:22-23


LŪGŠANA

Dievs, Tu esi mans patvērums ciešanu laikā, Tu esi kā bāka vētru laikā, kas droši vada uz Tēva mājām. Tu esi drošs pamats, uz kā es varu stāvēt un palikt stāvot, lai arī kādi pārbaudījumi nāks pār mani. Paldies, ka Tu neradīji mani kā vientuļu salu, bet kā daļu no Kristus miesas uz zemes. Paldies par brāļiem un māsām Kristū, ko esi licis man līdzās. Palīdzi man pieaugt Tavā mīlestībā - mīlēt un arī saņemt Tavu mīlestību caur līdzcilvēkiem. Attīri manu sirdi un domas no ievainojumu, nepiedošanas un aizvainojumu rūgtuma un pildi ar Savu Svēto Garu. Dāvā žēlastību Tevi iepazīt un iemīlēt vairāk, lai varu ar Tavām acīm skatīties un caur Tavu sirdi mīlēt arī tos, kuriem gribētu paiet garām.


UZDEVUMS

Vai tavā dzīvē ir līdzās kāds, kurš iet cauri grūtībām, bet kuram esi izvairījies nostāties līdzās? Pajautā Dievam, kā vari parādīt šim cilvēkam Dieva mīlestību! Un izdari to, ko Dievs tev atklāj.

bottom of page