top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 238. diena

VĒSTUĻU RAKSTĪŠANAS SKAISTUMS


Šodien, rakstot vēstules, es sapratu, ka vēstuļu rakstīšana ir daudz personiskāks saziņas veids par sazvanīšanos. Tas var šķist savādi, tomēr es jūtos daudz tuvāks draugiem, kuriem rakstu, nekā draugiem, ar kuriem sazvanos.

Kad rakstu, es dziļi domāju par saviem draugiem, lūdzu par viņiem un dalos ar viņiem savās emocijās un sajūtās. Es pārdomāju mūsu attiecības, un esmu ar viņiem kopā ļoti personiskā veidā. Dažu pēdējo mēnešu laikā vēstuļu rakstīšana man ir sagādājusi arvien lielāku prieku. Sākotnēji tā likās kā smaga nasta, bet tagad ir kļuvusi par atpūtas brīdi manā dienā. Tā ir kā pārtraukums darbā, lai parunātos ar draugu.

Vēstuļu rakstīšanas skaistums ir tajā, ka tā padziļina draudzības un padara tās īstākas. Esmu atklājis arī to, ka vēstuļu rakstīšana liek man lūgt skaidrāk par maniem draugiem. Agri no rīta es pavadu mazliet laika lūgšanā par katru cilvēku, kam esmu rakstījis un apsolījis lūgt.

Šodien es jūtos to draugu ieskauts, kuriem rakstu un par kuriem lūdzos. Mūsu savstarpējā mīlestība ir ļoti konkrēta un dzīvību dodoša. Paldies Dievam par vēstulēm, par tiem, kuri tās sūta, un tiem, kuri tās saņem.


SVĒTIE RAKSTI

Tas ir Mans bauslis, lai jūs cits citu mīlat, kā Es jūs esmu mīlējis. Nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem.

Jāņa evaņģēlijs 15:12-13


LŪGŠANA

Dievs, Tu redzi manu sirdi un to, cik izkaisīts es esmu. Darbs pēc darba, izklaide pēc izklaides, līdz sāk šķist, ka vairs nav spēka nākt Tavā priekšā. Cik absurdi, jo Tu esi patiesais spēka avots. Māci man vispirms nākt pie Tevis, pateikties un atcerēties, ka Tu esi radījis pasauli un nopinis mani lielā mīlestībā un Tavā līdzībā. Tu devi man izvēli Tevi mīlēt un paklausīt Tavam aicinājumam, atteikties no visa, ko turu savās rokās, lai iegūtu svarīgāko. Tu aicini mani mīlēt citus, kā Tu mani esi mīlējis. Nāc un nomazgā lieko no manas sirds un prāta! Es vēlos, lai mana sirds ir pilnībā nodota Tev. Lai tā ir kā tīra, gaiša un mīlestības pilna māja, kur var justies drošs un gaidīts. Paša spēkiem es nespēju sevi iztīrīt un sakārtot - dari, kas jādara manī. Atgādini man par šo mirkli lūgšanā un izvēli aicināt Tevi darboties, kad gribēšu gausties vai pretoties Tavam darbam. Pāri visam es lūdzu žēlastību Tevi vēl vairāk iemīlēt, lai spētu mīlēt savus tuvākos pilnīgāk, lai viņi varētu satvert un iesakņoties Tavā mīlestībā, un līdzdalīt to tālāk.


UZDEVUMS

Uzraksti vēstuli kādam tuvam draugam vai ģimenes loceklim. Pārdomā jūsu attiecības, un varbūt ir kas tāds, ko esi gribējis pateikt, bet šķietami nav bijis īstais laiks. Varbūt ir kas tāds, ko esi gribējis pastāstīt, bet ir pārņēmušas bailes vai kauns. Lūdz Dievam drosmi un palīdzību ietērpt vārdos sirdī nesto, lai šīs attiecības var tikt padziļinātas.

Uzraksti arī tos labos vārdus, ko esi nodomājis, bet neesi otram pateicis.


bottom of page