top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 239. diena

DZĪVO BEZ ATŠĶIRĪBAS STARP VĀRDIEM UN DARBIEM


Jēzū nebija atsķirība starp Viņa vārdiem un darbiem, starp to, ko Viņš teica, un to, ko darīja. Jēzus vārdi bija Viņa rīcība, Viņa vārdi bija notikumi. Tie ne tikai vēstīja par pārmaiņām, dziedināšanu, jaunu dzīvi, bet patiesi tos radīja. Šajā ziņā Jēzus patiesi ir Vārds, kas tapa miesa; šajā Vārdā viss tika radīts, un caur šo Vārdu viss tiek pārradīts.

Svētums nozīmē dzīvot bez atšķirības starp vārdiem un darbiem. Ja es savā dzīvē patiesi izdzīvotu paša sacīto, mani vārdi kļūtu par darbiem, un brīnumi notiktu ikreiz, kad es atveru muti.


SVĒTIE RAKSTI

Un, kad mācekļi Viņu redzēja pa jūras virsu staigājam, tie izbijās un sacīja: "Tas ir spoks." Un tie brēca aiz bailēm. Bet Jēzus tūdaļ tos uzrunāja un sacīja: "Turiet drošu prātu, Es tas esmu! Nebīstieties!"

Un Pēteris Viņam atbildēja un sacīja: "Kungs, ja Tu tas esi, tad liec man nākt pie Tevis pa ūdens virsu."

Un Viņš sacīja: "Nāc!" Un Pēteris izkāpa no laivas, gāja pa ūdens virsu un nāca pie Jēzus.

Bet, lielu vētru redzēdams, viņš izbijās un sāka grimt, viņš brēca un sacīja: "Kungs, palīdzi man!"

Un, tūdaļ roku izstiepis, Jēzus viņu satvēra un viņam sacīja: "Mazticīgais, kādēļ tu šaubījies?"

Un kad tie iekāpa laivā, vējš nostājās.

Mateja evaņģēlijs 14:26-32


LŪGŠANA

Mans Dievs, kad Tu runā, tad mainās viss. Tu teici, lai top gaisma, un tā tapa. Un jau radīšanas sākumā Tu labo - gaismu - nošķīri no tumsas. Dari manī tāpat. Paldies, ka Tu esi lēnprātīgs un pazemīgs, māci man pacietību un dzīvošanu bez steigas. Es radīšanas stāstā neredzu steigu, jo Tu soli pa solim, dienu pa dienai radīji pasauli un visu, kas tajā. Septīto dienu Tu svētīji un darīji svētu, jo tajā dienā Tu mitējies no Sava darba, ko sešās dienās biji pabeidzis. Māci mani, Kungs, strādāt, kad jāstrādā, un pabeigt darbus Tavā žēlastībā, lai varu baudīt atpūtas dienu. Māci mani, Kungs, atpūsties svētajā dienā, atveldzēties pie Tavām dzīvā ūdens straumēm, lai varu atspirdzis doties darbos, ko Tu man esi sagatavojis. Un cauri tam visam atgādini man par vārdu spēku. Lai mazāk ir tukšu vārdu, steigas un citu noteiktu vajadzību, kas “man ir jādara”. Tā vietā es lūdzu žēlastību dzīvot Tavā spēkā un Tavus darbus darīt, Tavus vārdus runāt un ar Tevi atpūsties.


UZDEVUMS

Par ko tu esi daudz runājis, ka gribētu izdarīt, bet tam sekojuši attaisnojumi, nevis darbi? Izdari to šodien vai vismaz sper pirmo soli, lai mazinātu šo atšķirību starp vārdiem un darbiem. Tas attiecas arī uz atpūtu - ja esi teicis, ka nav laika atpūsties, tad šodien ieplāno dienu (vai vismaz rīta vai vakara cēlienu), kad atpūtīsies tuvāko divu nedēļu laikā.


bottom of page