top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 240. diena

NO KOMPROMISIEM UZ GRĒKNOŽĒLU


Jēzus iepazīšana, Viņa teiktā lasīšana un lūgšana rada arvien lielāku skaidrību par ļauno un labo, grēku un žēlastību, sātanu un Dievu. Šī skaidrība aicina mani bezbailīgi un skaidri izvēlēties ceļu pie gaismas. Jo vairāk es iepazīstu Jēzu, jo vairāk es saprotu, cik daudz un cik bieži man šādas izvēles ir jāizdara. Tās ietver daudz vairāk par manu publiski redzamo rīcību. Tās skar pašas dziļākās sirds vietas, kur slēpjas manas vispersoniskākās domas un fantāzijas.

Pārdomājot savu dzīvi, es redzu, cik necaurredzama tā ir bijusi. Es bieži darīju vienu, kamēr teicu ko citu, runāju vienu, kamēr domāju ko citu, domāju vienu, kamēr jutu ko citu. Es atradu daudz piemēru tam, ka meloju pat sev...

Kā lai necaurredzamais pārtop caurredzamajā? Caurredzama dzīve ir tāda, kurā nav morālu neskaidrību un kurā sirds, prāts un intuīcija ir vienotas izvēlēties gaismu. Es atklāju, cik svarīgi ir nosaukt to tumsu, kas ir manī. Kad pārstāju saukt tumsu par kaut ko citu, bet skaidri to nosaucu par tumsu, tad arvien samazinās kārdinājums turpināt to izmantot maniem savtīgajiem mērķiem…

Man ir dots grūts uzdevums - tumsu saukt par tumsu, ļaunu - par ļaunu un dēmonu - par dēmonu. Nesaucot lietas īstajos vārdos, es varu izvairīties no atbildības un turpināt plūst pa straumi mūsu sabiedrībā. Bet Jēzus man neļauj tur palikt. Viņš pieprasa skaidri izvēlēties patiesību, gaismu un dzīvību. Kad atpazīstu savus neskaitāmos iekšējos kompromisus, sākumā varu justies vainīgs un nokaunējies. Bet, kad tas vedīs uz atgriešanos no grēka un nožēlas pilnu sirdi, es drīz vien atklāšu Dieva lielo mīlestību. Dieva, kurš nāca, lai mani vestu no tumsas gaismā, un kurš vēlas mani darīt par caurredzamu liecinieku Viņa mīlestībai.


SVĒTIE RAKSTI

Svētīts, kam piedot noziegumi,

kura grēki ir nolīdzināti,

svētīts, kam Kungs nepielīdzina vainu,

kura gars ir bez viltus!

Kamēr es neatzinos, nīka mani kauli -

es brēcu cauru dienu!

Smagi gūlās Tava roka pār mani,

mans spēks zuda vasaras tveicē.

Es atzinos savā grēkā

un neapslēpu savu vainu,

es teicu: atzīšos Kungam savos noziegumos!

Tad Tu man piedevi mana grēka vainu.

Tādēļ lai Tevi lūdz visi uzticīgie posta stundā -

kaut milzu ūdeņi veltos, tie viņus neaizsniegs.

Psalms 32:1-6


LŪGŠANA

Paldies, ka Tu, Dievs, piedod, žēlo un apžēlo. Paldies, ka Tu esi lēns dusmās un dāsns žēlastībā. Paldies, ka Jēzus darīja Tavu gribu, gāja mīlestībā līdz galam un nesa arī mana grēka smagumu, cieta, mira un augšāmcēlās, lai es varētu dzīvot Tavā žēlastībā.

Tu esi Dievs, kas izzina sirdis līdz pašiem dziļumiem - Tu pazīsti manējo ar visu, kas ir tajā. Paldies, ka neatlaid mani, kad es izvairos no atbildības, kad izvēlos turpināt nest grēku vai tā sekas sevī. Palīdzi man, Kungs, izvēlēties gaismu, kopā ar Tevi drosmīgi ieskatīties un saukt vārdā to tumsu, kas vēl ir manī. Paldies, ka Tu mani neatstāj kaunā, tumsā un vientulībā ar milzu vainas apziņu, bet Tu nomazgā manu vainu un aicini mani uz jaunu dzīvi ar Tevi. Kungs, palīdzi man izvēlēties Tevi, atdot, patiesi atdot Tev visu un ļauties dzīvei gaismā un skaidrībā ar Tevi. Palīdzi man neatlaidīgi izvēlēties Tevi atkal un atkal un redzēt, kā Tu atjauno manu sirdi, prātu un pat miesu dienu no dienas, staigājot ar Tevi.

Un paldies, ka man nav jāiet vienam - paldies par brāļiem un māsām, par mūsu ganiem draudzē, kas var man palīdzēt spert pirmos nedrošos soļus un turpināt rādīt uz Tevi kā spēka un mīlestības avotu. Dievs, ienāc mūsu draudzē ar Savu Svēto Garu, dāvā grēknožēlu, drosmi saukt tumsu sevī par tumsu un žēlastību redzēt, kā Tu nāc un iededz gaismu mūsos, lai pasaule redz un godina Tevi.


UZDEVUMS

Vai ir kas tāds, ko izvairies saukt vārdā, aizbildinoties, ka tā jau gandrīz visi dara, vai “tas taču ir tikai…”? Vai ir kas tāds, par ko mēģini nesadzirdēt Dieva balsi, kas aicina dzīvot citādi?

Ja nav, tad pasakies Dievam par šo žēlastību un turpini būt par caurredzamu liecinieku Dieva mīlestībai.

Ja ir, tad šodiena var kļūt par pagrieziena punktu. Pirmkārt, privātā lūgšanā sauc lietas īstajos vārdos un uztici tās Dievam, lai Viņš tumsu vērš gaismā. Otrkārt, sper soli tālāk un izrunā to skaļi grēksūdzē pie mācītāja vai kādā sarunā ar uzticamu māsu vai brāli Kristū, lai vari turpināt dzīvi lielākā brīvībā un gaismā.


bottom of page