top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 241. diena

BEZ SLĒPŠANĀS


Kāpēc mēs turpinām viens no otra slēpt savas dziļākās jūtas? Mēs daudz ciešam, bet mums ir arī lielas dziedināšanas dāvanas vienam priekš otra. Noslēpums ir tajā, ka, slēpjot savas sāpes, mēs apslēpjam arī savu spēju dziedināt… Mēs esam aicināti atzīties viens otram un piedot viens otram un tādējādi atklāt Dieva bagātīgo žēlsirdību. Bet tajā pašā laikā mēs tik šausmīgi baidāmies tikt sāpināti vairāk, nekā jau esam. Šīs bailes mūs tur ieslodzītus, pat ja cietumam nav sienu! Ar katru dienu arvien labāk redzu, cik radikāls patiesībā ir Jēzus mīlestības vēstījums.


SVĒTIE RAKSTI

Kā Dieva izredzētie, svētie un Dieva mīlētie, apvelciet dziļu līdzjūtību, labestību, pazemību, lēnprātību, iecietību citam pret citu, esiet pacietīgi un piedodiet cits citam, ja kādam ir pret kādu kas pārmetams, – kā Kungs jūs ir apžēlojis, tāpat dariet arī jūs. Bet pāri visam lai ir mīlestība, kas visu sasien kopā pilnībā. Jūsu sirdīs lai valda Kristus miers. Tam jūs esat aicināti, lai jūs kļūtu kā viena miesa; un esiet pateicīgi!

Vēstule kolosiešiem 3:12-15


LŪGŠANA

Kungs, manā sirdī ir sāpes, kuras esi redzējis tikai Tu, domas, kuras nezina neviens cits. Es zinu, ka Tavam labajam plānam nav nepieciešamas sāpes un ciešanas, bet es arī zinu, ka Tu esi tik ļoti labs, ka Tu vari lietot manas brūces kā žēlastības līdzekli manā un citu dzīvēs. Es lūdzu Tevi, ka Tu palīdzi manai sirdij arvien vairāk uzticēties drošībai, kas nāk no Tavas mīlestības, un palīdzi tai atvērties un stiprināties drosmē, lai es varētu savas visdziļākās jūtas līdzdalīt ar citiem, ja tas var viņiem kalpot. Dod man pazemību un lēnprātību atzīt savas kļūdas un mīlestību piedot tiem, kas nodarījuši man pāri. Svētais Gars, atbrīvo mani no bailēm un palīdzi man būt atklātam, lai Tavā žēlastībā mīlestība arvien ciešāk savienotu mani kopībā ar tiem brāļiem un māsām, ko Tu man esi dāvājis.


UZDEVUMS

Pieraksti uz lapas vienu zem otras divas sāpīgas pieredzes vai grūtības, ar ko esi saskāries savā dzīvē. Blakus pieraksti, kā Dievs varētu tās lietot, lai kādiem citiem cilvēkiem nestu dziedināšanu. Ja nevari saskatīt sāpēs apslēpto žēlastību, lūdz, lai Dievs tev to atklāj. Ja vari to saskatīt, lūdz, lai Dievs tevi pieved cilvēkiem, kuriem tu varētu kalpot, daloties ar šīm pieredzēm.bottom of page