top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 242. diena

PIEDOŠANA

Piedošana ir vārds, ar ko apraksta mīlestību, ko praktizē cilvēki, kuri mīl slikti. Skarbā patiesība ir tāda, ka visi cilvēki mīl slikti. Mums ir jāpiedod un jāsaņem piedošana katru dienu, katru stundu arvien vairāk. Tas ir lielais mīlestības darbs vājo sadraudzībā, kas ir cilvēku ģimene.


SVĒTIE RAKSTI

Tad Pēteris piegāja viņam klāt un jautāja: “Cik reižu man jāpiedod savam brālim, kas grēko pret mani? Vai pietiek līdz septiņām reizēm?” Jēzus viņam atbildēja: “Es tev nesaku: līdz septiņām reizēm, bet gan: līdz septiņdesmit reiz septiņām. Tādēļ Debesu valstība ir salīdzināma ar ķēniņu, kas nolēma prasīt norēķinu saviem kalpiem. Kad viņš sāka to darīt, viņam pieveda kādu, kas viņam bija parādā desmit tūkstošus talantu. Un, tā kā viņš nespēja samaksāt, viņa kungs pavēlēja pārdot gan viņu pašu, gan viņa sievu un bērnus, gan visu, kas tam bija, un parādu samaksāt. Tad kalps krita pie zemes un lūdzās: pagaidi uz mani, es visu samaksāšu. Kungs iežēlojās par šo kalpu un atlaida tam aizdevumu. Šis kalps, izgājis ārā, ieraudzīja kādu savu biedru, kas viņam bija parādā simts denāriju. Viņš to satvēris žņaudza un sacīja: atdod, ko esi parādā! Tad viņa biedrs krita pie zemes un lūdzās: pagaidi uz mani, es visu samaksāšu. Taču viņš negribēja gaidīt un aizgājis to ielika cietumā, līdz tas parādu būs samaksājis. Citi kalpi, viņa biedri, to redzēdami, ļoti noskuma; tie gāja un visu notikušo atstāstīja kungam. Tad kungs viņu pasauca un sacīja: tu nelietīgais kalps, visu tavu parādu es tev atlaidu, kad tu lūdzi. Vai tev tāpat nevajadzēja apžēloties par savu biedru, kā es par tevi apžēlojos? Un kungs saniknojies nodeva to spīdzinātājiem, līdz tas būs samaksājis visu parādu. Tā arī mans debesu Tēvs jums darīs, ja jūs ikviens savam brālim no sirds nepiedosiet.”

Mateja evaņģēlijs 18:21-35


LŪGŠANA

Dievs, Tavai piedošanai nav robežu. To neierobežo pat Tavas taisnās dusmas. Palīdzi man būt līdzīgākam Tev. Es nevēlos dzīvot rūgtuma un aizvainojuma cietumā. Neatkarīgi no tā, cik ļoti visi man nodarījuši pāri un cik netaisni vai briesmīgi tas bija, es nevēlos dzīvot mokās. Es šodien izvēlos dzīvot tajā brīvībā, kas man tika dāvāta pie krusta. Ikreiz, kad redzēšu tos, kas mani sāpinājuši, dzirdēšu viņu vārdus vai iedomāšos par viņiem, es šīs domas pienesīšu Tev. Es viņiem sūtīšu piedošanu, pat ja man tas būs jādara daudzas reizes ik dienu. Es atsakos no savām tiesībām dusmoties vai būt sāpinātam. Tā vietā, lai justu spēku no turēšanās pie dusmām, es baudīšu cerības un prieka dāvāto spēku. Palīdzi man ieraudzīt tos, kas mani sāpinājuši, ar Tavām acīm. Palīdzi man iemantot to brīvību, kas rodas, izvēloties piedot.


UZDEVUMS

Izmeklē savu sirdi - vai pēdējās nedēļas laikā vari atminēties kādu situāciju, kurā nevarēji kādu cilvēku mīlēt labi? Kādu situāciju, kurā nodarīji kādam pāri? Jau šodien sazinies ar šo cilvēku un lūdz viņam/-ai piedošanu. Vai savā sirdī jūti aizvainojumu, dusmas, rūgtumu vai neapmierinātību pret kādu cilvēku/-iem par pāridarījumiem tev? Pat ja viņi vēl nav tev atvainojušies, apņemies jau šodien viņiem no sirds piedot.


bottom of page