top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 244. diena

IEKŠĒJĀ KOPIENA


Visi, kurus esi mīlējis, ir daļa no tevis. Jo ilgāk tu dzīvo, jo vairāk šo cilvēku, un tie kļūst par daļu no tavas iekšējās kopienas. Un jo plašāka šī iekšējā kopiena būs, jo vieglāk būs atpazīt savus brāļus un māsas svešiniekos, ko sastapsi ceļā. Jo plašāka ir tavas sirds kopiena, jo plašāka tā ir arī ap tevi.


SVĒTIE RAKSTI

Tā ir Mana pavēle, lai jūs mīlētu cits citu

Jāņa evaņģēlijs 15:17


LŪGŠANA

Kungs, Tu mīlēji mani, vēl pirms es apzinājos, ka Tu esi. Tu ziedoji Sevi manis dēļ, atklāji Savu mīlestību un bildināji, jo nevēlējies būt bez manis. Kad Tu atvēri manas acis, Tu kļuvi par manu pirmo mīlestību, ar kuru neviens nespēj sacensties, un tagad es pilnībā veltu sevi Tev.

Mana dvēsele gavilē šī mīlestības brīnuma priekšā. Es sajūtu dzīvību, kad turpinu Tevi meklēt pirms visa cita. Tikai tāpēc, ka ejam šo ceļu kopā, mana dzīve ir gaišāka un laimīgāka. Kad sakārtoju savas prioritātes, katra diena ir pilna neskaitāmu iespēju un it visā - garā, dvēselē un miesā - jūtu Tavu svētību. Lai gan tik daudzas lietas cenšas novērst manu uzmanību, Tu dāvā man žēlastību kā pirmo allaž izvēlēties Tevi. Pat īpašas aizņemtības brīžos Tu vienmēr esi manas dvēseles iepriecinājums un aizraušanās. Apvieno manas domas, lai tās ir vienotas ar Tavējām. Palīdzi man allaž atbildēt uz Tavas mīlestības maigo pieskārienu un neļauj manai sirdij atdzist.


UZDEVUMS

Uzzīmē, kāda varētu izskatīties tava iekšējā kopiena.

bottom of page