top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 245. diena

VIETA, KURĀ UZŅEMT DRAUGUS


Ir zināms, ka laiks vienatnē atbrīvo mūs no bailēm un dusmām un rada telpu attiecībām ar Dievu. Patiesi ir arī tas, ka mūsu iztukšotība rada lielu un svētītu vietu, kurā uzņemt visus pasaules cilvēkus, un ka starp mūsu iztukšotību un mūsu spēju uzņemt citus ir cieša kopsakarība. Kad atsakāmies no visa, kas mūs atdala no citiem - ne tikai no lietām, bet arī no viedokļiem, aizspriedumiem un prāta apsvērumiem, – mūsos ir pietiekami vietas, lai pieņemtu kā draugus, tā ienaidniekus.


SVĒTIE RAKSTI

Bet jums, Saviem klausītājiem, Es saku: mīliet savus ienaidniekus, darait labu tiem, kas jūs ienīst.

Lūkas evaņģēlijs 6:27


LŪGŠANA

Kungs, paldies, ka Tu nenāc pie manis ar darāmo darbu sarakstu. Ir patīkami apzināties, ka Tava mīlestība nav jānopelna, atšķirībā no prasībām, ko man uzliek citi. Man nav jāpiepūlas, lai nodotos Tev, jo manas sirds kompass ļauj man atrast Tevi ikvienā brīdī. Nav nekā tāda, ar ko es varētu nopelnīt vēl vairāk Tavas mīlestības. Es izvēlos rīkoties pareizi, jo mīlu Tevi.

Ir tik patīkami Tevi iepazīt. Kad mana sirds pilnībā pieder Tev, viss, ko daru, kļūst par Tevis pielūgsmi - sēžot klusi dabā, atpūšoties lūgšanas mierā, smejoties ar draugiem saviesīgās sarunās, runājot par Tevi un pat domājot vien par Tevi – viss ir pielūgsme. No manu darāmo darbu saraksta nav iespējams izdzēst uzdevumu mīlēt Tevi. Tas ir prieka, atklājumu un miera pilns ceļojums. Tā ir daļa no manis. Esmu tik pateicīgs par Tavu žēlastību.


UZDEVUMS

Uzraksti uz dažādām papīra lapiņām lietas, no kā tev vajadzētu atbrīvoties, lai veidotu sevī vietu citiem. Lūdz, lai Dievs palīdz to īstenot.


bottom of page