top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 246. diena

DIEVS IR ŽĒLASTĪBA


Jo vecāki kļūstam, jo vairāk saprotam, cik ierobežoti esam savā spējā mīlēt, cik ļoti netīras ir mūsu sirdis un cik neskaidri mūsu nodomi. Rodas vēlēšanās ieskatīties sevī un attīrīt no visa neglītā, lai kļūtu par sirdsskaidriem, cēliem nodomiem un beznosacījuma mīlestības apveltītiem cilvēkiem. Tomēr šāds mēģinājums, visticamāk, lemts neveiksmei un var novest lielā izmisumā. Jo vairāk ieskatāmies sevī un mēģinām sevi izprast, jo vairāk tiekam sasaistīti savās nepilnībās.

Patiesi, mēs nespējam glābt paši sevi, to pa spēkam ir paveikt vienīgi Jēzum. Tikai lūkojoties uz Viņu un Viņa sniegto žēlastību, iespējams pieņemt pašam savas nepilnības un ļauties, lai Jēzus mīlestības vārdā par mums rūpējas. Tomass Mērtons reiz rakstīja: “Dievs ir žēlastība žēlastībā.” Tas nozīmē, jo vairāk iepazīstam sevi, jo vairāk atpazīstam Dieva žēlastību, kas ir lielāka par žēlastību, kas mums zināma. Lielākais mums dotais garīgais izaicinājums ir atsacīties no vēlmes būt par nevainojamiem mīlestības apliecinātājiem un ļaut Dievam mīlēt cilvēkus caur mums. Patiesu prieku un mieru, pēc kā ilgojas ikviena sirds, iespējams atrast tikai Dieva skaidrajā sirdī, atrodoties Viņa beznosacījuma mīlestības apskāvienos.


SVĒTIE RAKSTI

Kas taisnos pavedina uz ļauniem ceļiem, tas iekritīs paša izraktā bedrē, bet sirdsskaidrie iemantos labumu

Salamana pamācības 28:10


LŪGŠANA

Kungs, šodien man nepieciešama Tava žēlastība. Stiprini mani! Atjauno mani! Esmu noguris, iznīcis un vēlos paslēpties. Es zinu, ka esi ar mani šobrīd. Es pievēršu savu sirdi Tev, un mirklis Tavas godības priekšā ļauj justies atjaunotam.

Tu esi tik labs. Dienās, kad nejūtos labi fiziski vai garīgi, Tu vienmēr piedāvā savu maigo mīlestību. Kad man nepieciešama atpūta, Tu sagādā iespēju to baudīt. Tu iedves cerību un prieku manā dvēselē. Kad raizējos par to, ko nesīs šī diena, Tu atgādini man par Savu žēlastību, ar ko ir vairāk kā pietiekami. Tu atvairi bailes, ieskaujot mani Savā mīlestībā.

Es noliecos Tavā priekšā, aizveru acis un ieelpoju Tevi. Es dzirdu Tavas mīlestības melodiju, ko Tu dziedi virs manas galvas, un manas domas top skaidras un cerību pilnas. Kad Tu turi manu roku un vadi Savā žēlastībā, nav kalnu, kuriem es nespētu tikt pāri.


UZDEVUMS

Par kādu šogad saņemtu žēlastības dāvanu tu gribētu Dievam pateikties? Dari to!

bottom of page