top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 250. diena

NEMIRSTĪBAS ILŪZIJA


Liels daudzums vardarbības mūsu sabiedrībā ir balstīts uz nemirstības ilūziju, ka dzīve ir īpašums, kas jāaizstāv, nevis dāvana, ar kuru dalīties. Kad vecāka gadagājuma cilvēki nevar mūs satuvināt ar mūsu pašu novecošanu, mēs ātri sākam spēlēt varas spēles, lai uzturētu ilūziju par dzīvi bez novecošanas un ar nemirstību. Tad ne tikai vecāku cilvēku gudrība paliks mums apslēpta, bet vecāka gadagājuma cilvēki paši zaudēs savu dziļāko izpratni par dzīvi. Kādēļ kādam jāpaliek par skolotāju, ja šeit nav mācekļu, kas vēlas mācīties?


SVĒTIE RAKSTI

Mācībai atver sirdi un atdari ausis zinības vārdiem!

Sakāmvārdi 23:12


LŪGŠANA

Kungs, glāb mani! Mana sirds ir smaga, un mana galva griežas. Es netiku radīts, lai gulētu zemē pēc zaudējuma, es tiku radīts uzvarai. Paslēp mani Savas klints spraugā, pirms zeme atveras un aprij mani!

Es novelku robežu manam veselajam saprātam – ienaidnieks nenāks tālāk. Es atsakos tapt ierauts žēluma uzvarā. Es vairs nedzīvoju mazdūšībā vai izmisumā, jo es dzīvoju Tevī. Tu esi labs. Tavi brīnumi nekad negaist. Tu mīli mani.

Nojauc durvis, kas ved uz manu pagātni. Es nevēlos vairs atskatīties pār plecu uz to, kas reiz bija - vai tās būtu sāpīgas atmiņas vai nostalģiskas ilgas. Tu esi klātesošs manā īstenībā un esi mana cerība nākotnei. Es atstāju visu aiz sevis, lai ietu kopā ar Tevi.

Es dodu Tev atļauju aizkustināt manu sirdi – vienmēr pretim Tev, pastāvīgās ziedošanās plūsmās. Neļauj man iet savu ceļu. Pacel mani Tavas godības augstākajās sfērās. Nekad neļauj izsīkt manai mīlestībai.


UZDEVUMS

Piezvani vai apciemo šonedēļ kādu tev pazīstamu senioru – tas varētu būt kāds tavs radinieks, kolēģis vai draugs. Ieaicini šajā sarunā sirsnību un ieklausies gudrībā un humorā, ko tev sniedz pieredzējušais sarunas biedrs.bottom of page