top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 253. diena

SACENSĪBAS SPIEDIENS


Viens no skumjākajiem daudzu studentu dzīves aspektiem ir, ka viņi vienmēr dzīvo zem spiediena... Vārds “skola” (nozīme: “brīvais laiks”) atgādina mums, ka skolas sākotnēji bija domātas, lai pārtrauktu aizņemto eksistenci un radītu kādu telpu, kur apcerēt dzīves noslēpumus. Šodien tās ir kļuvušas par drudžainu sacensību arēnu, lai sasniegtu, cik daudz vien iespējams, un īsā laikā iegūtu nepieciešamās lietas, lai izdzīvotu lielajā cilvēka dzīves cīņā. Grāmatas, kas rakstītas, lai tās baudītu lēnām, tiek lasītas steigā, lai izpildītu prasību. Gleznas, kas veidotas skatīšanai ar apcerīgu aci, tiek uzņemtas mākslas atzinības kursā, un mūzika, kas komponēta, lai baudītu atpūtu, tiek klausīta, lai identificētu periodu vai stilu. Tādējādi koledžas un universitātes, kuras bija paredzētas rāmam mācību procesam, kļuvušas par sīvas sacensības vietu, kurā balvas piešķir tiem, kas saražo visvairāk un vislabāk.


SVĒTIE RAKSTI

Bet gudrība no augšienes vispirms ir šķīsta, pēc tam miermīlīga, rāma, prātam paklausīga, pilna žēlsirdības un citu labu augļu, tā ir taisnīga un bez liekulības.

Jēkaba vēstule 3:17


LŪGŠANA

Kungs, Tu mani valdzini. Es domāju par Tevi visu laiku. Cik Tu esi skaists! Cik laipns. Esmu dzīvs Tevis dēļ. Katrs mans sirdspuksts ir tāpēc, ka Tu uzticies man. Katrs elpas vilciens ir Tavas pielūgsmes kustība. Es nevēlos piedzīvot mirkli, kurā es būtu Tevi aizmirsis. Es vēlos, lai manas sirds stāvoklis vienmēr ir pavērsts uz Tevi – apzinoties Tavu mīlestību.

Es jūtu debesu klātbūtni – pieskaroties manai ādai un piepildot plaušas. Tā pārņem jebkuru citu domu. Tavs tuvums dzirksteļo cerību un liek manām acīm redzēt takas, kas kādreiz bija apslēptas. Kad esmu ar Tevi, esmu piepildīts ar gudrību. Pēkšņi lietas, kuras šķita neiespējamas, ir kļuvušas par mērķiem, uz kuriem ir vērts tiekties.

Tu nekad nepārstāsi mani mainīt – pastāvīgi eju no uzvaras uz uzvaru un no vienas krāšņas atklāsmes līdz nākamajai. Tu zini ļoti konkrēti, kas man nepieciešams īstajā brīdī. Tu neatvērsi durvis, pa kurām neesmu gatavs ieiet, un Tu neaizsprostosi ceļu uz manu sapņu piepildījumu. Kad esmu izsalcis, Tu mani remdē ar Savu mīlestību.


UZDEVUMS

Dodies garākā pastaigā, izvēloties vietas, kurās tu jūties vislabāk un priecīgāk – parkā, mežā, pie jūras vai pilsētas vidū. Ieliec Dieva rokās savu pastaigu un skaistākos mirkļus fiksē fotogrāfijās.

bottom of page