top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 254. diena

DZĪVOŠANA ĀRPUS VEIKSMES-NEVEIKSMES SINDROMA


Es ceru palikt tuvs Jēzum it visa vidū. Jēzus, kā tu zini, ir kas vairāk par stāstu. Viņš ir dzīvības avots un patiešām ir spējīgs tev dziļi pieskarties, lai tu varētu iziet ārpus veiksmes-neveiksmes sindroma. Es tiešām uzskatu, ka tev iespējams attīstīt vienkāršu lūgšanu dzīvi, kas tev var dot “svēto vienaldzību”. Ar to es domāju vietu, kur tu justos patiesi droši, tik stabili, ka tavas dzīves augstumi un kritumi nav spējīgi tevi satraukt vai aizraut. Esmu personiski piedzīvojis, ka daudz palīdzības saņemu, katru dienu nelielu laiku skaitot galvā svēto tekstu, piemēram, Svētā Franciska lūgšanu: “Veido mani par darbarīku Tavam mieram...” Kad dziļi savā apziņā ielaižu šos vārdus, manī notiek kas jauns, un es tieku pārvietots ārpus vietām, kur mīt sajūsma vai depresija.


SVĒTIE RAKSTI

Viņai bija māsa, vārdā Marija. Tā apsēdās pie Kunga kājām un klausījās viņa vārdos.

Lūkas evaņģēlijs 10:39


LŪGŠANA

Nekas nelīdzinās atpūtai Tavas mīlestības rāmumā. Tava klātbūtne apklusina troksni manā galvā un apkārtējo haosu. Katrā mirklī Tavās rokās miera upes lejas pāri manai dvēselei. Esmu pateicīgs par šo mīlestību.

Dievs un cilvēce varētu dzīvot netraucētā kopībā. Tā ir vieta, kur viss sākas – kur dedzīgas lūgšanas kā dārgakmeņi izplūst pār manām lūpām. Mana dvēsele piepildās nebeidzamās melodijās.

Tava klātbūtne ir apreibinoša, un tā sniedz pārliecību, ko es neizprotu. Kad tumsa mani aizēno, Tu spīdi Savas mīlestības gaismā, lai es atkal varētu skaidri redzēt. Tas notiek, kad es atklāju, ka viss, pēc kā es ilgojos, ir atrodams Tevī. Es nevēlos neko citu, kad mani pārņem šī mīlestība.


UZDEVUMS

Pasakies Dievam par to, cik brīnišķi Viņš radījis pasauli un ka Viņš tev uzticējis būt par radības kroni. Ja tev mājās ir kaķis, suns, papagailis vai kāda cita dzīva radība, samīļo tos un priecājies. Izrādi rūpes arī par putniem savā pagalmā, nēsā līdzi maizi, lai tos pabarotu.

bottom of page