top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 257. diena

TU ESI MĀJĀS


Es esmu meditējis par stāstu par pazudušo dēlu. Tas ir stāsts par atgriešanos. Es saprotu, cik svarīgi ir atkal un atkal atgriezties. Mana dzīve attālinās no Dieva. Man jāatgriežas. Mana sirds attālinās no manas pirmās mīlestības. Man jāatgriežas. Mans prāts klīst un apstājas pie dīvainiem attēliem. Man jāatgriežas. Atgriešanās ir cīņa mūža garumā… Mani aizkustināja tas, ka tēvs nepieprasīja pazudušajam dēlam sniegt jebkādu skaidrojumu. Viņa mīlestība bija tik pilnīga un beznosacījuma, ka viņš vienkārši pieņēma savu dēlu atpakaļ mājās.


SVĒTIE RAKSTI

Es mīlu to Kungu, jo Viņš klausīja manas lūgšanas balsi. Viņš piegrieza man savu ausi, tādēļ es Viņu piesaukšu visu savu mūžu. Nāves tīkli tinās ap mani, mani sagrāba elles bailes, es ieslīgu nelaimē un bēdās. Bet es piesaucu tā Kunga vārdu: „Izglāb manu dvēseli, ak Kungs!“ Žēlīgs ir tas Kungs un taisns, žēlsirdīgs ir mūsu Dievs! Tas Kungs pasargā vienbūtīgos, kas nešaubīdamies paļaujas uz Viņu; kad es biju novārdzis, tad Viņš man palīdzēja. Atgriezies savā mierā, mana dvēsele, jo tas Kungs dara tev labu.

Psalms 116:1-7


LŪGŠANA

Tava mīlestība ir dārgumu lāde, kas piepildīta ar svētību. Es ienirstu tās bagātībā, tai ieslīgstot manās rokās un sirdī. Nekas mani nespēj tā piepildīt kā Tava mīlestība. Neviens nespēj man dāvāt cerību tā, kā Tu to spēj. Tu man esi viss – dzīves lielākais prieks. Es esmu bagātākais cilvēks, jo dzīvoju Tavā godībā. Tu man sniedz pestīšanu, veselību, nodrošinājumu un mieru. Tu mani piepildi ar gudrību un spēku, izgaismojot bailes, lai tās nevarētu paslēpties. Tava pastāvīgā mīlestība ir mūžīga. Tā ir vērtīgāka par retākajiem dārgakmeņiem. Tā mani izdaiļo un padara pilnīgu. Tēvs, es vēlos iepazīt Tavas mīlestības plašumu un dziļumu un izjust to pilnībā.

UZDEVUMS

Pārdomā, vai tavu paziņu vai draugu lokā ir kāds, kurš attālinājies no Dieva, bet kuram tu varētu palīdzēt izdzīvot stāstu par atgriešanos. Lūdz par viņu, uzaicini uz tikšanos, sniedz savu atbalstu, lai arī šis cilvēks varētu “atgriezties mājās” un atklāt “piepildīto dārgumu lādi” – Dieva mīlestības plašumu.


bottom of page